logo

ŽIJ TADY A TEĎ. UŽÍVEJ SI DARU PŘÍTOMNOSTI.

Body: 2, Hodnocení: Zatím neohodnoceno :(

Štěstí je cesta, nikoli cíl.

Kniha od Robina S. Sharmy se v dnešním světě stala téměř synonymem seberozvojových knih. Málokdo tuto snadnou knihu nepřečetl, ale neubírá jí to ovšem na důležitosti.

Tuto knihu jsem si pro přečtení vybrala z toho důvodu, že je pro mě potřebnou k mému projektu „Stezek“, stejně jako kniha Alchymista.

Tento jednoduchý příběh lidi vtáhne do děje a já věřím, že stejně tak vtáhneme do příběhu své zákazníky, kteří se vydají na cestu za sebepoznáním na námi vytvořených cestách.

1)    Nádherná zahrada = vědomí - ovládni svoje myšlení

Nesmíš dovolit, abys pro hodiny a kalendář zapomněl, že každý okamžik v životě je zázrak.

Vědomí je jako zahrada – nikdy nesmíš dovolit, aby ji zaplavila spousta nečistot a plevele (negativní myšlenky).

Říkat, že člověk nemá čas na povznesení vlastního života je stejně pošetilé, jako prohlašovat, že není čas při řízení na zastavení, aby se natankovalo auto. Dřív nebo později se tomu člověk stejně nevyhne.

Pokud do mysli vstoupí negativní myšlenka -) rychle je potřeba ji vyhnat nějakou povzbuzující – člověk umí myslet jen na jednu věc!

Myšlenky mají život (návrat k Napoleonovi Hillovi), jsou to malé svazečky energií.

Sebepoznání je první krok na cestě za sebeovládáním. -) základem je si negativní myšlenky uvědomit a pak je nahradit

Opakuj si svou životní mantru -) vrátí tě zpět do centra, do přítomného okamžiku

Negativní myšlenka je jako embryo -) usadí se a roste a roste. Kvalita tvého života je dána kvalitou tvých myšlenek.

Chyby neexistují – pouze lekce. Překážky považuj za příležitosti k osobnímu rozvoji a duchovnímu růstu.

Technika:

-       tajemství jezera -) dívat se na hladinu (představovat si) a vidět v ní, kým se chci stát (být více sebevědomá…) -) kouzlo vizualizace

Představivost je důležitější než vědomosti – A. Einstein

-       Technika ovládání mysli – technika srdce růže (str. 65) – růže a tichá místnost -) soustředit se jen a jen na její střed = srdce, nemyslet na nic jiného -) jen a pouze na danou věc

-       Obrana myšlení – nahradit negativní myšlenku hned nějakou pozitivní, nenechat se ovládnout negativním myšlením

Pravidlo: Není nic vznešeného být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší, než si byl sám včera.

2)    Maják – následuj svůj cíl – cílem je žít smysluplný život

Mít jasně stanovené a definované cíle a priority v každé oblasti života poslouží jako maják mořeplavcům na rozbouřeném moři. Poskytnou mi vedení i útočiště.

Cíle nejsou jen materiální, ale i duchovní a emocionální. Poté je zapotřebí přenést vize do reality soustavnou činností. Když si ale cíl napíšu – mysl začne vyhledávat příležitosti k realizaci cíle sama.

Vždy, když se člověk pokouší pátrat ve svém vlastním nitru, podstupuje jisté riziko.

Pravidlo 21 – aby se z nové činnosti stal zvyk, je nutné činnost provádět po dobu jednadvaceti po sobě jdoucích dní.

Rituály skrývají ohromnou sílu – postupně se z činnosti stane zvyk, rutina – Simono! Praktikuj svůj ranní rituál (dýchání, meditace, jóga, studená sprcha)

Žij život s vášní – nejlepší palivo pro sny.

Objev své životní poslání – přinese ti celoživotní uspokojení

Nejdůležitější je plán, nikoli výsledek -) pokud začínám s projektem – napsat si výsledek není to nejdůležitější -) důležitý je plán k výsledku.

3)    Zápasník sumo – cvič si umění kaizen = neustálý seberozvoj a posun vpřed

Vylepšování svého vnitřního světa – zlepšování sebe sama a rozšiřování vlastních obzorů

Většina lidí má ze změny strach – ti moudří ji však vyhledávají -) posouvá je

Kladení otázek je nejefektivnější cesta k dosažení znalostí

Tento proces zlepšování sebe sama je nikdy nekončící!

Potenciál neleží v kruhu vlastního pohodlí!

Potřeba se na chvíli alespoň na 10-15 minut denně zastavit – natankovat a nechat vychladnout motor.

Pro to, aby se zvýšila energie – potřeba se naučit správnému dýchání – naučit se do sebe dostat více kyslíku

Cvičení jógy

Četba správných knih

Rituál osobní sebereflexe – uvědomit si, co je v mém životě špatně a pak si vytvořit plán, jak to napravit

Rituál mluveného slova – opakování manter – navozují pozitivní účinek, jejím cílem je osvobodit mysl (pro posílení sebedůvěry: Jsem silná, výkonná a klidná)

Rituál jednoduchosti – zaměřit se jen na důležité činnosti, které jsou opravdu podstatné -) oddělení zrna od plev, není nutného každému vždy hned vyhovět

Dělej, čeho se bojíš -) to tě totiž nejvíce posouvá

4)    Růžový spirálový drát – žij disciplinovaný život

Každý den udělej něco, k čemu si musíš dodat odvahu – buduješ tím svou disciplínu

Posiluj zárodek sebedisciplíny – díky ní budeš mít dostatek vnitřní síly pro dodržení závazků

Vůle je základním kamenem hodnotného života

Technika: mantra – kreativní vizualizace

Období mlčení – posiluje disciplínu (stezky)

5)    Zlaté stopky – respektuj svůj čas

Čas je nejcennější poklad, je neobnovitelný

Zaměřuj se na své priority a zachovej rovnováhu

Zjednoduš svůj život

Techniky:

Pravidlo dvaceti = 80% našich úspěchů v životě přichází z 20% aktivit, které zabírají tvůj čas – pouze 1/5 toho, co děláme, ovlivňuje náš život k lepšímu – věnovat více času nabíráním energie, chozením do přírody atd… než díváním se na tv, prokrastinováním atd…

Nauč se říkat NE!

Mentalita smrtelné postele = žít každý den jako by byl tím posledním

6)    Vonné růže – nesobecky pomáhej jiným – na každé ruce, která dává růži, zůstane trocha její vůně

Tvůj život bude tak dobrý, jak hodnotná bude tvá pomoc ostatním.

S prázdnýma rukama jsme na svět přišli, s prázdnýma taky odejdeme.

Pozvedni posvátnost každého dne tím, že budeš dávat

Pokud budeš sám dávat – tvůj život se pozvedne na vyšší úroveň

Techniky: každý den udělej někomu laskavost – to nejcennější, co můžeš udělat, je pomoci jiným.

Dávej těm, kteří to potřebují

Kultivuj mezilidské vztahy

7)    Stezka pokrytá diamanty = osvícený život- žít v přítomnosti, myslet na minulost nebo budoucnost nás odvrací od přítomného okamžiku -) vytváří pocit, že nikdy není klid -) potřeba být zcela soustředěn na jeden moment! Simono! Z toho si vezmi ponaučení -) když děláš nějakou věc, soustřeď se jen a jen na ní, i když je to jen prostírání stolu. Pokud budeš mít myšlenky rozházené, určitě ti nějaký talíř spadne.

ZPOMAL – je potřeba se radovat z krásy a kouzla všeho kolem, každý z nás si to zaslouží

NIKDY NEODKLÁDEJ ŽIVOT NA ZÍTRA! Nikdy neobětuj štěstí pro úspěch.

Žij každý den tak, jako by byl tím posledním.

Technika: Vezmi život do svých rukou – nikdo jiný to za tebe neudělá! Projevuj vděčnost – každý den něž jdeš spát si řekni, za co jsi vděčný. Tuto techniku používej i během meditace.

Není tím myšleno nemít cíle do budoucna! Naopak -) cíle dodávají životu energii a směr -) důležité ale je neobětovat štěstí kvůli dosahování cílů

Na co je dům, když v něm člověk nevytvoří domov?

Příběh str. 196


Techniky, které kniha ukazuje jsou jednoduché a lehce se dají osvojit (stezky). 

Kniha: Mnich, který prodal své ferrari, Autor: Robin S. SharmaHodnocení (Zatím neohodnoceno :(%):

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 13.02.2021 - 11:10


V eseji je spousta zajímavých technik. Vyzkoušela jsi některé v praxi? Pokud ano, jak fungovaly/nefungovaly? Kam Tě posunuly?

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

15.09.2021