logo

5 příčin selhávání týmů

Body: 2, Hodnocení: 90 %

07.12.2020

5 příčin selhávání týmů (jak je rozpoznat a odstranit)


Popis knihy

Knihu napsal americký spisovatel Patrick M. Lencioni a byla vydána roku 2009. Tato kniha se snaží poukázat na důležitost a sílu týmové práce (slovy autora: ,,Nejsou to finance, ani strategie, ani technologie. Největší konkurenční výhodou je týmová práce, a to hned ze dvou důvodů: má neuvěřitelnou sílu a je velmi vzácná.”). Ne příliš dlouhým příběhem, dle skutečné události z jedné fiktivní firmy, poukazuje a dosti srozumitelně vysvětluje kniha 5 nejdůležitějších na sebe navazujících příčin selhávání týmu.


Popis obsahu knihy

Kniha začíná seznámením s fiktivní firmou, její aktuální situací a všemi členy nejvyššího manažerského týmu. Jedná se o novou technologickou firmu, která má ten nejzkušenější tým, skvělý podnikatelský plán a nejlepší investory. Ovšem firma je stále pozadu oproti konkurenci a padá do spousty problémů (hlavně kvůli špatné spolupráci top-manažerského týmu). Proto je uvedena postava Kathryn, úspěšné ženy (která ovšem nikdy nepracovala v technologické firmě, což je jí často manažery vyčítáno), která nahrazuje předchozího generálního manažera, aby uvedla problémy v týmu a celém podniku do pořádku.


Kathryn nejdříve pozoruje top-manažerský tým a přichází na to že kompletně nefunguje. Uspořádá tedy pracovní výlet do nedalekého hotelu a zde s tímto týmem probírá jejich problémy a všechny příčiny proč jsou neúspěšní. Zde Kathryn postupně představuje týmu všechny příčiny, formou pyramidy (viz. obrázek níže), jak se jich týkají a jak jedna na druhou navazují. Většina se s příčinami ztotožní, ale stále někteří nevěří ve smysl těchto pracovních výletů a teambuildingu.


Po tomto výletu probíhají ve firmě změny, jeden manažer dokonce odchází, jiný ho nahrazuje, protože jeho post ho nebavil a byl tvořitelem jedné z příčin (lhostejnost k výsledkům), a nevypadá to opět pro společnost dobře.


Na posledním pracovním výletu se Kathryn dovolí propustit další manažerku týmu, z čehož nikdo není moc nadšený, ale všemi byla označována jako rušivý článek týmu a proto to pochopí. Příběh končí návratem zpět do společnosti po posledním výletu a poradou, na které jsou zaměstnanci seznamování s aktuální situací společnosti.


Po konci příběhu jsou znovu postupně vysvětleny všechny příčiny neúspěchu, role vedoucího v nich, souvislost s další příčinou, a návrhy jak je překonat. Je zde také uveden drobný test, ze kterého může tým vypočítat jaká příčina se jich nejspíše týká.


Proč jsem si knihu vybral

Kniha mi byla doporučena koučem.


Zároveň jsem si ji zvolil kvůli bodům potřebných ke splněný zkoušky Týmové dovednosti.


Nejvíce jsem chtěl ovšem porozumět potížím, které jsem věděl, že občas postihují náš tým. A čím dál víc jsem se blížil v mém reading plánu k jejímu rozečtení, tím více jsem se na ní těšil (na Training session než jsem měl začít tuto knihu číst mě i kouč požádal, zdali bych zpracoval informace o těchto problémech pro svůj tým, jelikož na této Training session údajně jedna z těchto příčin proběhla, o to víc jsem toužil tyto příčiny poznat a porozumět co tím bylo myšleno).


Co jsem si z knihy odnesl


Pochopení jednotlivých příčin a jejich návaznosti na sebe

Kniha mi krásně vysvětlila jednotlivé příčina a jak na sebe navazují. K tomu mi pomohlo i schéma pyramidy (viz. obrázek níže), která názorně ukazuje, že pokud máme problémy s tou největší příčinou (Absence důvěry), budeme pravděpodobně mít problém i s ostatními příčinami.

(“Pokud členové týmu nebudou nabádání k zodpovědnosti za plnění svých úkolů, pravděpodobně obrátí pozornost k vlastním potřebám a zaměří se na podporu svého růstu nebo růstu oddělení.” -str. 195, Souvislost s pátou příčinou neúspěchu, Model)


Test, abychom týmově odhalili, které příčiny nás trápí

Rozhodl jsem se že tento krátký test provedu v našem týmu jako součást seznamování s příčinami neúspěchu (již jsem ho převedl z knižní podoby do automatické tabulky, kterou budu s týmem brzy sdílet). Jedná se o formu dotazníku, kde každý člen má připsat body (1=zřídkakdy, 2=někdy, 3=často) k větám jako:

●      (1.) Členové týmu diskutují o problémech a hledají řešení zaníceně a otevřeně.

●      (6.) Členové týmu otevřeně přiznávají své chyby a slabé stránky.

●      (14.) Členové týmu se navzájem pobízejí k plnění cílů a přístupu k nim.

Dle přiřazených bodů si vypočítá, se kterými příčinami může tým mít problém, jednotlivé výsledky každého člena se poté mají prodiskutovat v týmu.

(“Bez ohledu na vaše výsledky je důležité mít na paměti, že s každým týmem je nutné nepřetržitě pracovat, protože v opačném případě se i ten nejlepší tým časem dostane do potíží.” -str. 175, Test, Model)


Návrhy jak příčiny překonat

Na konci knihy, kde jsou opět vysvětlovány všechny příčiny, jsou i uvedené cvičení a návrhy, kterými se můžeme jako tým pokusit překonat příčiny, které nás budou trápit.

Příklady:

●      Absence důvěry -> ,,Týmová efektivita" -> členové týmu společně nalézají (u každého jedince) nejdůležitější věc čím přispívá prospěchu firmy a zároveň co musí zlepšit.

●      Vyhýbání se zodpovědnosti -> ,,Pravidelný přehled průběžných výsledků" -> Pravidelné rozhovory o tom jak se daří všem kolegům plnit cíle a dodržovat standardy.Pochopení, proč je týmová síla tou největší výhodou

Samotný příběh (dle skutečnosti) poukazuje na podnik, který ve všem kromě týmové síly exceluje oproti konkurenci, a stejně jsou pozadu. Je proto vidět, že ať máme klidně obrovský kapitál a nejnovější technologie, pokud nemáme tým, který je umí společně efektivně využít, není nám to k ničemu.

(“Máme víc peněz, máme lepší technologie, máme zkušenější manažery, a přece je konkurence před námi.” -str. 124, Druhá výjezdní porada, Část třetí: Tvrdá práce)


Závěr

Kniha se mi velice líbila, díky lehkému příběhu (ve kterém byly příčiny uvedeny v příkladech na fiktivní firmě) se velice jednoduše šlo seznámit s příčinami neúspěchu a pochopit je. Jediné co mě mrzelo, bylo že příběh skončil ještě než mohl být zpozorován dlouhodobější efekt seznámení týmu s příčinami jejich neúspěchu.


Kniha je psána velkým písmem, které má velké řádkování a zarovnání na novou stránku vždy po pár stránkách. Takže díky tomuto formátování a čtivému příběhu se dá tato kniha přečíst mnohem rychleji a jednodušeji než by čtenář čekal.


Jak jsem výše uvedl, velice jsem se na knihu těšil a musím říct, že (díky svému formátu, příběhu a myšlence) nezklamala. Byl jsem z ní přímo nadšený a je to pro mě asi nejpřínosnější a nejoblíbenější kniha co jsem zatím během tohoto studia přečetl (hned za ní se v mých favoritech drží: ,,Kam se poděl můj sýr”).

">

Kniha: 5 příčin selhávání týmů, Autor: Patrick M. LencioniHodnocení (90 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 23.01.2021 - 11:44


Moc Ti děkuji, že jsi tuto knihu přečetl a co víc, okamžitě sdílel poznatky s týmem a provedl je přes testování aktuálního stavu příčin selhávání týmu. Jednotlivé příčiny jsou jako plíživý nepřítel. Nepodceňme jeho existenci a makejme na našem týmu! Nejedna křivka vývojových fází týmu ukazuje, že nás čeká propast, kterou bude potřeba projít.

Další eseje:

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

17.10.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

16.10.2021