logo

5 příčin selhávání týmu

Body: 2, Hodnocení: Zatím neohodnoceno :(

5 PŘÍČIN SELHÁVÁNÍ TÝMU

Přečíst tuto knížku jsem se rozhodla na základě prezentace a testu, který na naší training session přinesla Anička – její nadšení z knihy z ní přímo zářilo a odhodlání posunout náš tým také. A abych jí v tom mohla podpořit, sáhla jsem po 5 příčinách také.

Těchto 5 příčin tvoří pomyslnou pyramidu (viz obrázek).


Základnou pyramidy je 1. příčina – absence důvěry.

Pro fungování týmu je potřeba bezpečné prostředí – s tím se pojí otevřenost všech členů týmu. Otevřenost spočívá v ochotě sdílet své chyby a nedostatky. Přeci jen – pokud budou všichni vědět, že jedinci daná činnost opravdu nejde nebo se na ní necítí, předejdeme tak situacím, kdy se dotyčný musí vymlouvat z toho, proč si onen úkol nechce vzít na starost, v horším případě něco pokazí a tým mu to dá následně za vinu. Takový tým daleko nedospěje.

V rámci otevřenosti se dále odbourávají obavy ze zeptání se o pomoc a vystavení se riziku napadení vlastních názorů. Takové konfrontace bychom měli brát jako posun a odnést si z nich co nejvíce poznatků a nových pohledů.

CO S TÍM?

Překonat potřebu pocitu nezranitelnosti a neomylnosti.

Uvědomit a sdělit si své silné a slabé stránky a s těmi následně pracovat.

Eliminovat politikaření.


Dalším stupínkem jsou Obavy z konfliktu

V případě, že se v týmu tento jev vyskytuje, dochází k ochuzení skupiny o pluralitu názorů. Je sice jednodušší souhlasit s prvním vysloveným názorem či navrženým postupem, diskuze nad dalšími možnostmi však z pravidla přináší lepší výsledek.

Krokem k překonání tohoto problému je nebát se říct, co si o čem a o kom myslím. Následně vyslechnout ostatní, zvážit jejich názor a neprotlačovat svůj jako jedinou pravdu.

CO S TÍM?

Nebrat si konflikty osobně, snažit se z nich poučit a vytěžit zkušenosti.

Naučit se říkat svou kritiku s citem – vnímat, jak si jí druhá strana přebere.


Následuje Nedostatek loajality

K problému dochází na základě nevyjádření pohledu. Tým pak dojde k rozhodnutí, se kterým jedinec úplně nesouzní a má pocit, že nebyl vyslyšen. Pak se od něj nedá očekávat zapojení a zápal pro takové rozhodnutí. Nejde o protlačení svého pohledu, ale o pocit, že náš pohled není přehlížen.

Konsensus = vyhovění všem a zároveň nikomu. Je dobré zvážit přijaté rozhodnutí a pokusit se na něm najít něco, s čím se ztotožňuji.

Jistota = nedržet se nutně jistoty, trochu experimentovat. Lepší udělat svižné rozhodnutí a následně ho flexibilně upravovat.

CO S TÍM?

Vnímat potřebu všech být vyslyšeni – nebát se někoho zeptat na jeho pohled, „vyvolávat“. Snažit se vnímat atmosféru a napětí nevyslyšených.

Mluvit srozumitelně a k věci, přímo.


Vyhýbání se zodpovědnosti

Jde o vzájemnou podporu, popostrkování se navzájem, připomínání si povinností, které jsme si odsouhlasili. Občas připomenout společný úkol, termín, …

CO S TÍM?

Navzájem si říct, co nám vadí na činech ostatních, zajímat se o feedback na svou osobu.

Vytvářet tlak na neefektivní členy týmu.

Zveřejnění cílů a plánů, jak jich dosáhnout.


Lhostejnost k výsledkům

Tým by měl být zaměřen na výsledky. Problém nastává, kdy jedinec své projekty či svou osobu staví ve svých prioritách nad tým, cíle týmu pro něj nejsou podstatné, nerezonují s ním. Je v týmu jen proto, aby byl a nezajímá se o jeho vývoj. Členové týmu by se měli navzájem posouvat, motivovat.

CO S TÍM?

Veřejně vyhlásit výsledky a plnění cílů.

Odměnový systém pro výkonné členy týmu.

Nesoustředit se na sebe.

Kniha: 5 příčin selhávání týmu, Autor: Patrick LencioniHodnocení (Zatím neohodnoceno :(%):

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 26.01.2021 - 19:43


Super, že jsi si vybrala knížku na základě doporučení na TS. Potýkáte se v týmu s nějakou z příčin? Pokud ano, dokážeš ji identifikovat a přinést toto téma do TS s podklady z knížky?

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 2

25.09.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

25.09.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

22.09.2022