logo

5. disciplína

Body: 3, Hodnocení: 70 %

21.01.2021

Pátá disciplína

Autor říká, že pokud věci a problémy rozebereme na části, tak ztrácíme schopnost vidět důsledky svých činů a cit pro souvislosti s většími celky. S tímto výrokem souhlasím. Podle mého predictive indexu mi vyšla role adaptátora. Adaptátor se soustředí na řešení dílčích úkolů, aby došel k vyřešení většího celku. Takže mi vyhovuje si například problémy rozebrat na části a později dospět k výsledku.


Autor říká, že nám k učící se organizaci pomůže následujících pět disciplín:


1.      Osobní mistrovství

Je důležité brát věc, kterou máme rádi a opravdu nám na ní záleží velmi vážně. Brát jí, jako své celoživotní téma a stát se tak mistry ve svém oboru. Musíme své mistrovství ale udržovat. Prohlubovat svojí osobní vizi, učit se a zdokonalovat své schopnosti.


2.      Mentální modely

Nedržet se zaběhlých předsudků a zobecnění. Ne vše je tak, jak se zdá být. Nesmíme se bát měnit naše mentální modely.


3.      Sdílená vize

Sdílená vize způsobuje zapálenost lidí pro věc, která činí smysluplným vše, co lidé dělají a posouvá je. Je důležité si stanovit společné principy v rámci nichž si vytváříme svou vlastní vizi.


4.      Týmové učení

Pokud chceme, aby náš tým byl funkční, tak musíme také jednat jako tým, a ne pouze individuálně. Je důležité spolupracovat, vést dialog a diskuse. Účelem dialogu není vyhrát, tvrdě prosadit svůj názor a někoho přesvědčit. Účelem je sdílet své myšlenky a snažit se porozumět ostatním.  


5.      Systémové myšlení

Podle Sengeho je toto nejdůležitější disciplína. Je důležité systémově přemýšlet. Uvědomit si, že pokud chceme funkční tým, tak musí fungovat všech pět disciplín. Není možné vinit jednoho člověka za jeho chybu. Pokud k chybě došlo, tak nejen v jeho pochybení, ale také v důsledku nesprávného fungování týmu. Jednou z chyb mohlo být například nesprávné rozdělení rolí v týmu. Učení nám nepomáhá pouze k naučení fakt a dané věci, ale také hlavně k přetvoření sebe sama.


V dalších částech knihy se autor zabývá například sedmi problémy učící se organizace. Jakožto student Tiimi akatemia jsem členem týmu. Tudíž jsem si velmi vzal k srdci čtvrtou disciplínu týmové učení. Při schůzkách týmu se snažíme vést kvalitní dialog, naslouchat a podporovat se. K tomu nám hodně pomohl tzv. Safe place. Safe place je místo, kde se nikdo nebojí vyjádřit svůj, aniž by se bál, že dojde ke konfliktu.

Kniha: Pátá disciplína, Teorie a praxe učící se organizace, Autor: Peter M. SengeHodnocení (70 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 24.01.2021 - 15:01


Pomohla Ti kniha nahlédnout pod pokličku Tiimiakatemia vzdělávacího přístupu? Získal jsi z knihy nějaký vhled, který by nám pomohl se posunout, ať už jako týmu, nebo jednotlivcům? Téma rozebrání problému na části vidím spíše jako fragmentaci, tzn. spíše úkon, který nás omezuje - "ztrácíme schopnost vidět důsledky svých činů a cit pro souvislosti s většími celky". Já to chápu tak, že tím narušujeme systémové pojetí, kdy je vše se vším provázané a vyřešíme-li jen nějakou část, tak ztrácíme vazbu na celek. Nicméně to je spíše filosofická úvaha :-)...

Další eseje:

Kategorie: Marketing

Body: 0

28.02.2021

Kategorie: Učení

Body: 2

22.02.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

22.02.2021