logo

7 návyků skutečně efektivních lidí

Body: 2, Hodnocení: Zatím neohodnoceno :(

7 návyků skutečně efektivních lidí


K této knížce jsem se dostala přes nadšení mého přítele, který absolvoval stejnojmenné školení. A mé nadšení se také dostavilo.

Velmi podstatnou myšlenkou, kterou si z této knihy odnáším je to, že učením někoho dalšího se v dané věci sám zdokonaluji a rozvíjím. Říkával to už můj matikář na gymplu, kterého jsem 8 let nemohla vystát, v tomto jsem s ním ale naprosto souzněla.


NĚJAKÉ TY POJMY

V 7 návycích pracujeme s pojmem paradigma – to je způsob, jakým nahlížím na svět, jak vnímám dění kolem sebe.

Dalším je návyk. Návyk je přístup a z něj vycházející jednání, jež si lze osvojit, zautomatizovat a přijmout za část sebe sama. V principu je to soubor znalosti (co chci udělat), dovednosti (jak to chci udělat) a postoje (proč to chci udělat). Znát své proč je dle mého v životě velmi užitečné a důležité. Souvisí s vnitřní motivací člověka, která je naším motorem.

Efektivita je rovnováhou mezi produktem a produkčním potenciálem.


ROLE

V životě zaujímáme mnoho rolí. V rámci těchto rolí jsme buďto závislí, nezávislí a nebo vzájemně závislí. Vzájemně závislým se člověk může stát jen tehdy, je-li ve velké míře nezávislý.


NÁVYK 1. – PROAKTIVITA

Proaktivita vlastně znamená přijmout zodpovědnost za svou existenci, svou osobu a aktivně se podílet na svém bytí. Zde pracujeme s pojmem determinismus – ten může být buďto genetický (jsem Čech a proto jsem lakomec), psychický a nebo sociální. Principem proaktivity je nesvalovat vinu na svou determinaci, neomlouvat se svým původem či stavem a přijmout zodpovědnost.

Dalším bodem je zde svoboda – ta je buďto vnitřní nebo vnější. Naší vnitřní svobodu nám nikdo nemůže vzít. Je to naše svoboda myslet a vytvářet si úsudek.


NÁVYK 2. – LEADERSHIP HABIT

Leader určuje směr, zatímco manager určuje, jak bude probíhat proces. Líbil se mi příklad:

„Představme si skupinu v pralese. Manager stojí za pracovníky, kteří se prosekávají džunglí, brousí jim mačety a povzbuzuje je pokroku. Leader zatím vyleze na nejvyšší strom a oznámí: „Jdeme špatným směrem!“ Odpovědí managerů v ten moment může být, že přeci postupují.“

V rámci tohoto návyku by si měl člověk nastavit své krédo, hodnoty a formovat své poslání. Od začátku myslet na konec, dívat se na věci s delší perspektivou.


NÁVYK 3. MANAGEMENT HABIT

V rámci managementu se soustředíme na broušení sekery při prodírání se džunglí. Zde mě napadá myšlenka: „Kdybych byla nůž, brousila bych své ostří, svou tupou stanu, nebo snad dokonce rukojeť?“

Prvořadé věci dávejme na první místo. Neřiďme čas, ale sami sebe. S tím se pojí timemanagement. Zde máme důležitost a naléhavost, rozdělujeme úkoly do 4 kvadrantů.

První: spěchá a důležité

Krizové situace, řešíme se stresu a spěchu.

Druhý: nespěchá a důležité

Kvadrant, kterého si nejvíce všímáme. Abychom na něj získali co nejvíce času a eliminovali úkoly, které se nám z něj přelijí do kvadrantu prvního, je potřeba co nejvíce omezit kvadranty třetí a čtvrtý.

Je zde potřeba proaktivita

Třetí: spěchá a nedůležité

Může být důležitý pro ostatní, ale pro nás je nepodstatný.

Čtvrtý: nespěchá a nedůležité

Vyloženě prokrastinace a dělání neproduktivních věcí.Naučit se říkat třetímu a čtvrtému kvadrantu NE je cestou k lepšímu timemanagementu.

Je zapotřebí mít disciplínu.


80:20

80% našich výsledků je produktem 20% našich aktivit.


Mentalita hojnosti vs mentalita nedostatku

Nevytvářet své hodnoty na základě srovnávání, nezávidět ostatním, snažit se podporovat ostatní a hledat v nich inspiraci pro sebe. Tyto první 3 návyky rozvíjí sebevědomí.


Čtvrtý-šestý návyk

Tyto návyky je třeba užívat společně. Navzájem se doplňují a rozvíjí.

Nehledat kompromis, ale lepší řešení pro obě strany. U kompromisu 1+1=1,5. U lepšího řešení se 1+1=3,4, klidně i 5.


NÁVYK 4. - WIN-WIN

Přemýšlet nad takovým řešením, aby získaly obě strany. Pokud se nepodaří takové řešení najít, dohodněme se alespoň na tom, že se nedohodneme.

NÁVYK 5. – KOMUNIKACE

„Lidé neposlouchají, lidé nabíjí.“ Tato věta se objevuje v knize Dialog od Williama Issaca. Zde jde o stejný princip, jako při vedení dialogu. Snažíme se porozumět druhému, nahlédnout na situaci jeho očima, vcítit se do něj a dát mu najevo, že nás jeho pohled opravdu zajímá.

„Nejprve si chci vyslechnout tebe.“

Naslouchat-zvážit-vyjádřit se - Další prvek shodný s dialogem – porozumění druhému formuje náš názor a náš pohled na situaci.

Je potřeba zachovávat k druhé straně respekt a úctu, naslouchat. Vycítit potřebu druhého být vyslyšen a pochopen.

„Nejprve se snaž pochopit a až poté chtěj být pochopen.


NÁVYK 6. – SINERGIE

Stav, kdy obě strany naleznou společné řešení. Tvořivostí hledáme nová, lepší řešení. Braním ohledu na potřeby a zájmy druhé strany se můžeme dopracovat výsledku. Nebýt diktátor, ale ani se nenechat spláchnout.


NÁVYK 7. – OSTŘETE PILU

Připomínat si návyky, neustále je mít na mysli a užívat. S tím se pojí právě sdělování svého poznání a šíření návyků mezi lidi ve svém okolí.

Kniha: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Autor: Stephen R. CoveyHodnocení (Zatím neohodnoceno :(%):

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 26.01.2021 - 19:16


Moc hezky napsaná esej. Líbí se mi její přehledné zpracování a promítnutí pojmů, o kterých jsi se v knize dočetla. Využila jsi už nějakou metodu například v sebe rozvoji nebo k posunutí celého týmu? Pokud ano, jak se Ti to osvědčilo? V eseji mi chybí propojení znalostí z knihy s praktickým využitím.

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

09.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

07.06.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

06.06.2023