logo

Bohatství začíná myšlenkou

Body: 2, Hodnocení: Zatím neohodnoceno :(

MYŠLENÍM K BOHATSTVÍ pro 21. stoletíTato knížka je pro mě učebnicí nejen podnikání, ale i života nebo jinak řečeno i životního stylu a směru, kterým bych se chtěla ubírat. Věřím, že už se mnohými principy z knihy řídím. Tato kniha není důležitá jen do začátku byznysu, ale ukáže nám hlavně, jak nad věcmi jinak přemýšlet. On se totiž náš svět nemusí zdát takový, jak ho vidíme očima.

Knížka se mi však nečetla vůbec lehce. Četla jsem ji poměrně dlouho a k mnoha myšlenkám se neustále vracela. Tato učebnice by si zasloužila, aby si každý čtenář vytvořil vlastní kratší skripta, protože vše, co je v knize napsané, nám může změnit život. Nejraději bych přespala každou myšlenku, která je v knize napsána.

Svou esej rozdělím do kapitol podle těch v knize. K nim pak vypíši ty nejdůležitější myšlenky, které ovlivnili mé chování a myšlení.


1)     Tajemství úspěchu:

Velkou inspirací byl pro mě samotný příběh Napoleona Hilla, který je hned v úvodu knížky ve zkratce sepsán. A samotné tajemství, které je pro všechny osoby na světě identické, záleží jen na naší mysli, vytrvalosti a touze, bez ohledu na to, zda začínáme jako chudáci nebo jako boháči.


2)     Myšlenky jsou věci: Jak chudoba, tak i bohatství se rodí z myšlení.

Myšlenky jsou věci a pokud se smíchají s účelem, vytrvalostí a touhou, jsou natolik mocné, že se dokáží přeměnit v bohatství či jiné hmotné statky. – be obsessive

Velmi podstatné, aby se naše myšlenky přeměnily ve skutečnost a hmotné věci, je to, že jim  musíme na 150% věřit. Totiž ten, kdo je ochotný vsadit všechno, co má, na jeden jediný vrh kostkami, má výhru jistou. Vše však přijde až tehdy, kdy jsme připraveni. Ne dříve. Proces se totiž nedá uspěchat. A když přijde šance, musíme ji chytit, držet se ji a nepustit ji! Nikdy se za žádnou cenu nevzdávat, protože úspěch je přirozeně za rohem vždy, když už se chceme vzdát. Až poté přijde to, kvůli čemu jsme to všechno dělali. Je potřeba této zkoušky dobyvatele (Alchymista), protože až tehdy už jsme připraveni na úspěch. Ono je ale v pořádku i selhání a hlavně chyby! Ty nás totiž všemu učí. „Každé selhání přináší semínko stejně velkého úspěchu.“ A není snad úspěšného člověka, který by neselhal (Jobs, Stallone, Trump…). To vše je přirozené a posouvá nás dál. Zkouší to naši vytrvalost a zda našemu cíli a snu skutečně věříme. Jen je škoda, že se ve škole učí opaku. Za chyby se trestá a výjimečnost se necení. Abychom se však snadno nevzdali, musíme si pečlivě a do detailu definovat náš cíl a naše PROČ, které nás nenechá se vzdát.

Svůj život můžeme změnit jen my sami. Jen my naším myšlením a vírou v sebe sama. Jsme totiž to, co si myslíme, že jsme.


3)     Touha:

Výchozí bod všech úspěchů. Uspěje totiž jen ten, KDO CHCE. Neexistuje žádná úniková cesta. Buď člověk uspěje, nebo nic jiného. Pokud chceme zbohatnou, musíme nastavit svou mysl k posedlé touze po bohatství, vymyslet jednoznačný plán a způsob, jak zbohatnou. Vše je nutné podpořit vytrvalostí. To, co děláme, musí být naším smyslem života. Náš stanovený cíl, do kterého musíme vložit veškerou energii, vůli i snahu a musíme ho chtít dosáhnout více než čehokoli jiného. Nesmí pro nás existovat žádný plán B. A když jeden plán selže, musíme najít nový, lepší, který nás k cíli dřív nebo později dostane. K tomu, abychom mohli pracovat s touhou, musíme moc touhy podpořit sebedůvěrou.

6 DŮLEŽITÝCH ZPŮSOBŮ, JAK ZMĚNIT TOUHU VE ZLATO:

a)     Pevně si stanovit množství peněz, které chceme – konkrétní číslo!

b)     Jasně si určit, co dáme za množství peněz na oplátku

c)     Stanovení konkrétního data, kdy budeme peníze mít

d)     Vymyšlení konkrétního plánu, kterým svou touhu uskutečníme a hned plán začneme plnit, ať jsme nebo nejsme připraveni

e)     Vše si sepsat na papír

f)     Nahlas si 2x denně číst, co jsme si sepsali (1x před spaním, 1x po probuzení). Pozor, tohle je velmi důležité: Během čtení musíme věřit a myslet si, že peníze už vlastníme. Musíme je považovat za své.


4)     Víra ve vaše schopnosti: Mysl zná jen ta omezení, která si sami vytvoříme.

Důležitá je sebedůvěra, kdy jsme naprosto přesvědčeni – pouze v ten moment si věříme. Víry dosáhneme díky autosugesci a díky ovládnutí všech 13 principů, které jsou v knize napsány. V čem tkví síla autosugesce? V tom, že uvěříme čemukoli, co si budeme opakovat, ať je to pravda nebo lež. Pokud si budeme opakovat lež stále dokola, uvěříme, že se jedná o pravdu. Stejné to je i s myšlenkou, když si ji budu stále opakovat, stane se z ní v mé hlavě pravda. Toto může velmi ovlivňovat děti, když jim stále opakujeme, jak jsou špatní atd… Stejné to je, pokud si budu neustále opakovat, že budu bohatá a vydělám 1 milion korun -) uvěřím tomu a stane se to skutečností. Jsme tím, kým si myslíme, že jsme. Skvělé je, pokud si denně na 30 minut budu představovat člověka, jakým se chci stát. Mé myšlenky se přemění na hmotnou skutečnost. Sepsáním konkrétního cíle a jeho každodenním čtením mu uvěřím a neupustím od něj, dokud ho nedosáhnu. Nebudu mít v hlavě strach ani pochyby.

                                                                                          

5)     Autosugesce – Kdo se vzdá, nikdy nevyhraje. Kdo chce vyhrát, nikdy se nevzdá.

Autosugesce je sugesce sebe sama. Díky autosugesci můžeme krmit podvědomí tvořivými myšlenkami nebo ho naopak zanedbávat. Každý den bychom si měli číst 6 základních zásad a věřit zisku peněz, jako bychom ho už vlastnili. Čtení ale nic neznamená, musíme ho prodchnout emocemi a city. Nemusíme stále jen věřit svému rozumu. Důležitá je i samotná myšlenka, kdy si představujeme, za co (služba atd…) peníze dostáváme. Dnes se kreativní vizualizace běžně využívá u sportovců.


6)     Specializované znalosti

Univerzitní fakulty obsahují obecné znalosti. To je ale odlišné od těch specializovaných. Znalosti totiž přitahují peníze pouze tehdy, když je uspořádáme a využijeme v praktických plánech, kterým přímo cílíme na zisk peněz. A kdo je tedy podle N. H. vzdělaný člověk? To je ten, kdo rozvinul schopnosti své mysli tak, aby mohl získat vše, co chce, aniž by přitom omezoval práva ostatních. Člověk je vzdělaný, pokud ví, kde získat znalosti, když je potřebuje a pokud je umí uspořádat do konkrétních plánů. - Např. Henry Ford

Pokud chci získat peníze, musím získat specializované znalosti služby, zboží nebo profese, kterými jmění získám. Těchto znalostí může být mnohem více, k tomu mi může pomoci myšlenkový trust. Úspěšní lidé jsou ti, kteří neustále získávají další a další specializované znalosti. Ti neúspěšní si myslí, že zisk znalostí končí koncem jejich studia. Nápad je to hlavní, ale za každým nápadem je potřeba mnoha specializovaných znalostí.


7)     Představivost: Říká se, že můžeme stvořit cokoli si dovedeme představit.

Na začátku bohatství stojí nápad, tedy produkt představivosti. A ten musí mít každý, kdo chce dosáhnout něčeho významného. Ať to byla Coca Cola nebo Apple.


8)     Uspořádané plány

Pro to, abychom svůj sen a cíl uskutečnili, musíme si vytvořit jasný a praktický plán, díky němuž se odehraje přeměna.

Jak plán vytvořit?

Spojit se s určitým počtem lidí, které jsou potřeba k uskutečnění plánu a vytvořit s danou skupinkou myšlenkový trust. Co můžu lidem za jejich služby nabídnout? Nikdo nepracuje zadarmo. Aby myšlenkový trust fungoval, je nezbytné se scházet min. 2x týdně, dokud se nevytvoří plán pro zisk peněz a udržovat dokonalý soulad mezi členy. Proto je ideální vybrat si do MT takové osoby, které si ze selhání nic nedělají. Plány musí být bezchybné, k tomu nám dopomohou zkušenosti, vzdělání, naše schopnosti, intuice a představivost. Úspěchy jsou jen tak dobré, jako plány! Pokud první plán selže, nevadí, zkusí se další, dokud se neuspěje. To je jedna z častých chyb selhání. Porážka se dřív nebo později dostaví, nesmí nás to ale nikdy odradit.

Peníze samy o sobě jsou jen hmota bez vůle. Nehýbou se, nemyslí ani nemluví, ale slyší, když po nich někdo touží a zavolá si je!!!

Abychom mohli úspěšně prodávat naše služby, musíme se řídit pravidlem KKD. (s. 164)

a)      Kvalita služeb – vykonat každý detail práce nejlépe, jak jen to jde

b)     Kvantita služeb – navýšení množství, pokud budeme natolik schopni, abychom to zvládli

c)      Duch služeb – chovat se vždy příjemně a přátelsky, to NIC NENAHRADÍ

Pro to, abychom si dokázali stanovit cíl a začít ho uskutečňovat, musíme poznat svoji hodnotu, poznat sami sebe! Musíme znát všechny naše slabé, ale i silné stránky. Tím budeme vědět, v čem jsme silní a kde naopak stoupá riziko k neúspěchu. Je rozdíl ale mezi tím, co chci a co mi náleží. Musím být k sobě objektivní a upřímná. (s. 175)


9)     Rozhodnost: Opak rozhodnosti je prokrastinace

Nerozhodnost patří mezi hlavní příčiny neúspěchu. Úspěšní lidé se rychle rozhodují, ale rozhodnutí pomalu mění. Při rozhodování ale věřme sami sobě, nenechme se ovlivnit ostatními, spoléhejme jen na sebe a rozhodnutí dotahujme do konce!

Nesvěřujte se nikomu kromě svého MT! Těm, kdo mají znalosti bychom dávali nahlédnout do našich otevřených karet. Oči a uši na stopkách, ale ústa zavřená. Uši máme dvě, ale pusu jen jednu. Pokud budeme moc mluvit, unikne nám určitě nějaká důležitá informace. Ten, kdo hodně mluví, umí mnohdy jen a jen mluvit. Ne slova, ale činy totiž hrají roli.


10)  Vytrvalost: Základní pilíř při přeměně touhy v peníze. Základem je síla vůle.

Každé selhání přináší semínko stejně velkého úspěchu. Porážka je jen dočasným problémem. Nesmí nás odradit žádná kritika, protože právě ona zabíjí většinu nápadů. Nesmíme si nikdy myslet, že úspěch ovlivňuje jen štěstí. To možná pravda je, ale štěstí můžeme ovlivnit. Ať si to chceme přiznat či ne, šťastlivci podnikají konkrétní kroky k tomu, aby dosáhli přízně štěstěny. Musíme se osudu nabízet a k lidem se chovat tak, abychom si jejich pomoc zasloužili.

Jak si vypěstovat vytrvalost?

a)      Konkrétní účel podepřený vášnivou touhou po jeho naplnění

b)     Konkrétní plán vyjadřovaný neustálou činností

c)      Spojení s více lidmi, kteří dodají odvahu a podrží

d)     Uzavřít mysl všem negativním a odrazujícím vlivům (klidně i rodina)


11)  Síla myšlenkových trustů: nerovná se týmová práce

Rozdíl mezi MT a týmovou prací je ten, že TP může dělat jakákoli skupinka, zatímco MT tvoří lidé se stejnými cíli, hluboký citem pro své poslání a s oddaností témuž úkolu.

Myšlenkový trust se definuje jako harmonické sladění znalostí a snahy dvou či více lidí za účelem dosažení určitého cíle -) možnost přijímat sílu z Neomezené inteligence. Tato síla je nutná, aby se peníze po zbohatnutí udržely. K tomu, abychom dosáhli cíle, který je velký, musíme přimět ostatní ke spolupráci. To můžeme udělat tím, že se naladíme na stejnou vlnu. (viz kniha Dialogue the art of thinking together) Dostaneme se do jakéhosi flow, kdy se všichni soustředí na tentýž cíl a jde to tak dobře, až se zdá, že jsou všichni v souladu.

Skupinka MT by měla být založena na několika málo lidech. Čím méně, tím lépe. Vybrat si lidi znamená najít nejen ty, kteří s vámi sdílí vaší vizi, ale také se s vámi podělí o své nápady, informace a konexe. (s. 230) Tito lidé by se mnou měli sdílet hodnoty, cíle a zájmy, ale měli by toužit k přispění ke společné snaze. Se členy musím být na všem dopodrobna dohodnutá. Co můžu členům nabídnout? Čím kdo do projektu přispěje? Jak se budu rozdělovat zisky?

PRVNÍ SETKÁNI BY SE MĚLO VĚNOVAT STANOVENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK a zdokonalování plánů. V MT musí vládnout naprostá harmonie a soulad, dále je nutné se minimálně 2 x týdně scházet. MT se musí budovat stejně jako manželství, protože jednotná rodina je výborný tým.


12)  Sexualita: Lidé více podléhají pocitům než rozumu

Pro to, abych byla úspěšná, měla bych mít více sebedůvěry, než mají ostatní, tudíž bych si měla zakládat na osobní přitažlivosti. Měla bych chodit oblíkaná tak, abych se cítila sebevědomě a dobře. Nadšení je totiž jednou z nejdůležitějších podmínek prodeje. Své nadšení jsem schopná sdílet tehdy, když se cítím dobře.

Touhu po sexuálním vyjádření nesmíme skrývat či likvidovat, ale můžeme ji i správně využít. Tím se dostaneme do sfér, o kterých jsme nikdy ani nepřemýšleli.  Stejně tak je důležité chrisma, které stejně jako nadšení velmi úspěšně prodává a ovlivňuje druhé.

Zalíbení, láska a sex jsou emoce, které pohánějí lidi k senzačním úspěchům a mohou nás dostat až na podstavec geniality. Můžou nás napojit na Neomezenou inteligenci k tvořivé práci.


13)  Podvědomí: Podvědomí neustále pracuje

Neustále k nám proudí jak pozitivní, tak i negativní myšlenky a to ze 4 zdrojů:

a)      Vědomě od ostatních lidí

b)     Z mého podvědomí

c)      Podvědomě od ostatních lidí

d)     Z Neomezené inteligence

Měli bychom se výhradně soustředit na to, jak zablokovat tok negativních podnětů a aktivně zapojit tok těch pozitivních. Naše myšlení pak neovlivní žádná nežádoucí myšlenka.

7 pozitivních emocí: emoce touhy, víry, lásky, sexu, nadšení, zalíbení a naděje

7 negativních emocí, kterým bychom se měli vyhýbat: emoce strachu, žárlivosti, nenávisti, pomsty, chamtivosti, pověrčivosti, hněvu

Jedinou věc, kterou můžeme naprosto ovládat, pokud se rozhodneme, jsou naše myšlenky.

Důležité je SI PSÁT AFIRMACE VŽDY POZITIVNĚ!!! PÍŠI, CO CHCI A NE TO, CO NECHCI. Afirmace musí být krátké a stručné. Jasně formulovat jeden konkrétní cíl. Afirmace tvořím s vírou a emocemi (s. 166-7)

Dobré je si to, čeho chceme dosáhnout říkat jako modlitbu, nesmí to být ale plné emocí strachu, pak to nebude fungovat. Musí být také řečeno nahlas!!!


14)  Mozek: Neočekávejte potíže, protože obvykle nezklamou

Lidé začali ignorovat nehmotné věci a neviditelné síly, ale přesto jsou součástí našich životů každý den. Vše se skládá ze 4 částí: z času, prostoru, energie a hmoty. Tudíž vše je jedním celkem. To my jako společnost jsme se naučili vše fragmentovat.


15)  Šestý smysl: Prostřednictvím tohoto smyslu s námi může komunikovat Neomezená inteligence, není možné ho popsat

Tento smysl nás bude vždy varovat před nebezpečím a zároveň nám dá vědět o příležitostech, abychom jich mohli využít. Je to jakýsi anděl strážný.

V této kapitole se píše o moci představivosti – kruh rádců, kterých se ptám na rady a oni mi v mé hlavě odpovídají.


16)  Šest příznaků strachu: Kdo ví, co v životě skutečně chce, už je na půl cesty k tomu, aby toho dosáhl.

3 nepřátele: nerozhodnost, pochybnosti, strach -) z nerozhodnosti klíčí strach

Musíme svým nepřátelům porozumět, abychom věděli, jak je porazit ještě předtím, než zaútočí.

6 hlavních obav: obava z chudoby, kritiky, nemoci, ze ztracené lásky, ze stáří a ze smrti

Pozor!!! Každý myšlenkový impuls se okamžitě začne měnit ve svou hmotnou protiváhu, ať jsou myšlenky dobrovolné, nebo ne. Proto nelze přetavit myšlenkové podněty se strachem a chudobou v odvahu a peněžní zisk.

Kniha: Myšlením k bohatství pro 21. století, Autor: Napoleon HillHodnocení (Zatím neohodnoceno :(%):

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 13.02.2021 - 11:05


Esej je velmi rozsáhlá :-). Líbí se mi, že do ní vkládáš své vlastní myšlenky, ale ocenil bych, kdybys třeba vybrala jen některé kapitoly, které pro Tebe byly nejvíce přenosné, aplikovala v praxi a v eseji reflektovala. Ale jinak se mi Tvé eseje líbí, jsou dobře čtivé.

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

15.09.2021