logo

Hlavním cílem vzdělání není nabytí znalostí, ale schopností jednat

Body: 2, Hodnocení: Zatím neohodnoceno :(

Herbert Spencer: "Hlavním cílem vzdělání není nabytí znalostí, ale schopností jednat."

Tuto knihu jsem poslouchala jako audioknihu po cestách na trénink do Strakonic. Velmi mě překvapilo, jak moc užitečná je. Nejen při budování byznysu, ale i při výchově dětí. Mnohem lépe nyní poznám špatné jednání lidí a chyby, které v komunikaci druzí dělají. Nicméně, abych nepěla na tuto knihu pouze slávu, kniha je založena na manipulativních technikách, kterými můžeme druhé dostat přesně tam, kam potřebuje a ovlivnit jejich chování, aniž by o tom měli nějaké tušení. Praktiky si je zapotřebí ale nejdříve osvojit, protože nic nám do klína zadarmo nespadne. A co jsem si z knihy odnesla?


Kapitola 1: Základní způsoby správného jednání s lidmi:


Zásada 1: Nikdy nikoho nekritizujte, neodsuzujte a nestěžujte si

Je zbytečné kritizovat, protože kritika vyvolává obranný postoj a obvykle brání člověku v tom, aby posuzoval věc nestranně. Kritika je dokonce nebezpečná, protože zraňuje lidskou hrdost, ničí pocit vlastní důležitosti a vyvolává odpor.

To jsme my, lidé, když uděláme-li něco špatného, obviňujeme druhé, jen ne sebe. Děláme to všichni. Proto je kritika úplně bezvýznamná a navíc, kritika je jako holub, také se vždycky vrátí domů. Osoba, kterou kritizujete, se bude ospravedlňovat a hájit, a místo toho napadne vás. Proto nesuď, abys nebyl souzen. Ostrá kritika a výčitky téměř nikdy nevedou k žádnému výsledku.

Chápat a odpouštět vyžaduje charakter a sebekontrolu. Skutečně velký člověk ukazuje svou velikost tím, jak se choval k malým lidem.

Nemluvit o lidech špatně, spíše na druhých hledat to dobré.

Místo toho, abychom odsuzovali druhé, snažme se je pochopit. Snažme se pochopit, proč se tak chovají. Je to výhodnější a mnohem zábavnější než kritika.


Zásada 2: Poctivě a upřímně oceňuje druhé. Své uznání jim dejte najevo

John Dewey; Nejsilnější lidskou pohnutkou je touha stát se důležitým.

Seznam věcí, které lidé vyžadují:

1. zdraví a zachování života

2. Jídlo

3. Spánek

4. Peníze a věci, které si za ně můžeme koupit

5. Naděje na posmrtný život

6. Sexuální uspokojení

7. Zajištění slušného života našich dětí

8. POCIT DŮLEŽITOSTI - jeden z hlavní rysů, který nás lidi odlišuje od zvířat. Lidé mají silný hlad po uznání a ti, kdo dovedou tento hlad uspokojit (jsou vzácní) mají v rukou vítězství.


Lidé mohou i zešílet, aby ve vysněném světě nemoci nalezli naplnění pocitu vlastní důležitosti. Pocitu, kterého se jim nedostalo v drsném světě reality.


Zásada 3: Jak přimět druhého aby něco udělal? Je jen jediný způsob. Přesvědčit druhého, aby si věc sám přál udělat. Jiný způsob neexistuje. -) vzbuďte v druhých naléhavou chuť daný úkol vykonat

Předsevzetí: Jakékoli dobro nebo laskavost, které mohu dokázat svému bližnímu, chci vykonat ihned, kéž tyto skutky neodkládám nebo neodpírám, protože nikdy nevím, zda tomtéž cestou ještě někdy půjdu.

Emerson; „Každý, koho v životě potkávám, mě nějakým způsobem předčí, a tak se od něho učím.“

Jakákoli činnost pramení z toho, že si to ve skutečnosti přejeme udělat. Proto nejdříve ze všeho je zapotřebí v lidech vzbudit chuť, aby si to či ono přáli. Ten, kdo tohle dokáže, s tím kráčí celý svět. Ten, kdo na to nemá, kráčí světem osaměle. Jediný způsob, jak působit na lidi, je mluvit s nimi o věcech, které je zajímají.

Kdybych já byl na místem druhého, proč bych měla být nadšená z toho, že budu dělat to či ono (např. dítě do školky) -) dát si dohromady seznam těch výhod -) a pak ty výhody šikovně ukázat druhému (dítěti např. malování, které se naučí ve školce atd...)

Jestliže existuje tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.


Kapitola 2.: 6 způsobů, jak se stát oblíbeným:


Zásada 1: Opravdově se zajímejte o druhé

Můžeme si za dva měsíce získat mnohem víc přátel tím, že se budeme upřímně zajímat o druhé, než kdybychom se dva roky snažili přimět druhé k zájmu o nás samotné.

Ať jsme kdokoli, my všichni máme rádi lidi, kteří nás obdivují.

Chceme-li získat přátele, udělejme něco pro druhé. Něco, co vyžaduje čas, energii, nezištnost a pozornost.

Publius Cirus: „Zajímáme se o druhé, pokud se oni zajímají o nás.“ -) tento zájem ale, i jako jiné mezilidské vztahy, musí být upřímný! A to jak z obou stran. Ten, kdo se zajímá i ten, kdo zájem přijímá. Obě strany musí mít z takového chování zisk. Lidé poznají pochlebování a to je ještě horší, než nic neříkat.

Skutečný obdiv je velmi důležitý! Dělá hodně z obchodu. Proto je povzbuzování mnohem efektivnější než kritika. Úsměv je vyzařovaný i z hlasu!

Pokud chceme najít přátele nebo se s někým bavit, musíme za nimi vyrazit my sami! Lidé nepřijdou za někým, protože si myslí, že ten druhý je sám. To musíme přijít my, co něco chceme a žádáme.


Zásada 2: Usmívejte se!

Když vycházíte ze dveří! Narovnejte se a mějte ještě hlavu vzhůru. Na každého se vřele usmějte a mějte srdce na dlani.

„Člověk, který se neumí usmívat, nesmí otevřít krám“ (čínské přísloví)

Smích není statkem, dříve než je darován -) je jak pro chudé, tak i pro bohaté -) nic nás nestojí, ale udělá mnoho.

Lidé z nás vycítí naši náladu, pokud se budeme usmívat, automaticky se přeladí na naši vlnu.


Zásada 3: Pamatujte si, že každému zní jeho jméno příjemně a je pro nej to nejdůležitější

Zapamatovat si jméno druhých -) vyslovovat jej správně! -) malá poklona pro druhé -) lidé mají rádi své jméno víc než jiná, pokud si zapamatuji něčí jméno, udělám hned na začátku malý kompliment, který se ale počítá a druhá osoba si jej zapamatuje. Zvláště pokud jde o složité příjmení, ten druhý velmi ocení.

Lidé si pak přijdou důležití, že mají cenu. Pokud jméno spletu, je to velká chyba, která už v druhém zůstane a my to ji budeme těžko mazat! Musím si na toto dávat pozor! Proto je velmi výhodné, pokud mám jít s někým na schůzku, zjistit si o druhém nějaké informace. To druhého potěší a hned se mnou bude odlišně jednat.


Zásada 4: Naslouchat druhým a povzbuzovat je, aby mluvili o sobě

Poslouchejte ostatní s upřeným zájmem! Oni to vycítí! Člověk nemusí nic říct, jen poslouchá se skutečným zájem o druhého a on sám řekne, jak úžasně se se mnou povídalo! A to bych nemusela ani nic říct! Lidé rádi povídají o svých zážitcích. A jsou rádi posloucháni.

Plno lidí se chce jen pohádat. Místo toho je dobré jim poděkovat. Vůbec to nečekají! Změní pak celý úhel pohledu. Udělají třeba i větší objednávku než kdykoli jindy. Emoce hodně ovlivňují naše myšlení. Je potřeba jednat s lidmi až když se vybouří - v klidu-) být chytřejší než oni -) jednat v klidu, poděkovat jim, vzít chybu na sebe, i když to třeba není tak naše chyba -) druhá strana to nečeká a sami se pak budou snažit najít chybu u sebe.

Lidé neposlouchají, protože jsou tak zaměstnání tím, co chtějí říct, že zapomenou naslouchat.

Když chci naslouchat -) je dobré oceňovat názory druhého, co říká.

Co rozhodně nedělej:

Nenaslouchat druhým

Skákat druhým do řeči

Mluvit jen o sobě

Nezajímat se o druhé a neptat se jich -) lidé rádi odpovídají na otázky -) berou to jako zájem o ně, a to se jim líbí


Zásada číslo 5: Mluvte především o tom, co zajímá druhé

Pokud mám jít na schůzku s někým -) je nenahraditelné si o daném člověku zjistit dopředu informace. Mluvit o tom, co zajímá druhé. Lepší je zjistit oč se druhý zajímá než hučet s nabídkou. Stačí druhého zaujmout jeho zálibami a on sám pak bude chtít nabídku. Člověk se i více dozví, když mluví o tom, co zajímá druhé.


Zásada číslo 6: Dejte druhému najevo, že si uvědomujeme jeho osobní důležitost a udělejte to upřímně

Dbát na to, aby se druzí cítili důležitě. Každý touží po uznání, po upřímném docenění (ne pochlebovaní) -) odlišuje nás to od zvířat.

Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.

Mrzí mě, nevadilo by vám, -) zdvořile fráze, které nejsou útočné a druhého naladí na jinou než výbušnou vlnu.

Každý člověk by měl mít pro nás stejnou důležitost

Každý člověk, kterého potkávám, mě v nějaké oblasti převyšuje. Proto se od nej učím.

Mluvte s lidmi o nich samotných.


Jak se stát oblíbeným:

Zásady:

1. opravdové se zajímejte o druhé

2. Usmívejte se

3. Pamatujte si, že každému zní jeho jméno příjemně a je pro nej to nejdůležitější

4. Umějte naslouchat, povzbuzuje druh, aby mluvili o sobě

5. Mluvíte o tom, co zajímá druhé

6. Dejte druhému najevo, že si uvědomujeme jeho osobni důležitost a udělejte to upřímně.3. kapitola: Jak získat druhé na svou stranu:


Zásada 1: Každá hádka je předem prohraná-) vyhýbejte se hádkám, spor vyhraje ten, kdo se nepře

Klást si otázku: Ptal se tě snad na tvůj názor?

Nejlepší je se hádce vyhnout -) není nic lepšího. V hádce jsou obě strany rozladěni a utvrzují se o svém názoru.

I když vyhrajeme-ponížíme druhého, a to není opravdové vítězství.

Pokud zákazník vychvaluje konkurenci -) je lepší s ním souhlasit -) tohle vůbec nečeká -) souhlasíme spolu -) nemůže to tak dál prosazovat a přít se, protož nejdeme proti sobě

Lidé chtějí uznání vlastní důležitosti. Pokud ji dostanou -) nepotřebují se hádat -) už prosadili své já.

Buddha: „Nenávist nikdy nebude ukončena něčím jiným než láskou. A nedorozumění se nevysvětlí jinak než s pomocí taktu, diplomacie, vstřícnosti a snahou vidět věci očima druhého.“

Je lépe vyhnout se psu, než aby mě pokousal.

Když si dva lidé přitakávají -) jeden z nich je zbytečný.

Velikost osobnosti se posuzuje podle toho, jak dokáže dotyčný ovládnout svůj hněv.

Omluvit se za své chyby -) spise donutím protivníka, aby ze svého postoje upustil

Snažit se druhého pochopit a hledat, v čem může mít protivník pravdu. Pomůže má reakce, abych se dobrala pravdy? Co můžu ze situace vytěžit užitečného? Když dva lidé křičí -) není možné dorozumění


2.zásada: Ukažte druhým, že respektujte jejich názory. Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí.

Neříkat lidem, že se mýlí -) dotkli bychom se jejich citů. Říkám tím: Jsem chytřejší než ty.

Lidi musíme učit tak, aby to nevěděli. Nelze lidi něco naučit, maximálně je ponouknout, aby to sami v sobě nalezli.

Buď chytřejší než ostatní, ale neříkej jim o tom.

Říkat: Možná, že se mýlím, ale pojďme to probrat. -) Nikdy nic neztratíme, když uznáme, že s možná mýlíme.

Spíše druhé hodnotíme nebo posuzujeme místo toho, abychom se jim snažili porozumět.

B. Franklin si zakázal říkal věci s určitostí -) jako určitě, jistě -) aby nezraňoval něčí city, místo toho užíval slova jako: domnívám se, myslím, že by to mohlo být tak a tak. Naučit se vyjadřovat svou neomylnost -) hodně nám to může pomoct, když se třeba mýlíme. Mnohem více se i dozvíme -) lidé nám řeknou svůj názor.

Když víme, že se druhý mýlí -) není dobré mu říct,  že se mýlí -) mnohem lepší je ho k tomu dovézt otázkami -) aby si to řekl sám, že se mýlí -) nesmí poznat, že jsme ho k tomu dovedli my -) spíše se ptát: Proč mu toto nevyhovuje, kde se stala chyba...

Dejte rychle za pravdu svému nepříteli. Nikdy se s nikým nehádejte. Jednejte diplomaticky.


3.zásada: Umějte přiznat svou chybu. Jestliže se mýlíte, uznejte svůj omyl rychle a ochotně.

Když víme, že budeme pokáraní -) lepší je tomu předejít a pokárat před druhým sami sebe dříve. Druhá strana spiše bude jednat smířlivěji.

Jen pošetilec se snaží omlouvat své vlastní chyby. Není dobré hledat výmluvy, když uděláme chybu.


4.zásada: Když už řešíte sporné situace, začínejte přátelsky

Nemůžeme donutit druhé k souhlasu násilím, ale podaří se nám to, když jednáme laskavě a jemně. Pokud chci lidi přesvědčit o své pravdě, musím je nejdříve přesvědčit, že jsem jejich přítel.

Přeju si snížení nájmu -) domovníkovi budu říkat, jak se mi tu krásné žije, že se o to super stará atd... jen ze si to bohužel nemůžu dovolit...

Musíme začít vždy přátelsky!!!!!! Jemnost a přátelství jsou vždy silnější než zběsilost a síla.

Kapka medu přiláká mnohem více vos než žluč.


Zásada 5: Sokratova metoda. Veďte druhé hned od začátku ke kladným odpovědím

Když řešíme věci, nezačínejme těmi, v kterých se lišíme, ale vždy v těch, ve kterých se shodujeme. Záporná odpověď je nejhůře překonatelná překážka.

Hovor je potřeba začínat v kladné duchu -) vede ke kladnému postoji.

Pokud řekne člověk ne -) není to jen o slovech, ale celý jeho organismus je vyladěn do negativního postoje. Pokud člověk ale říká ano, je to jinak -) tělo je v kladném postoji (vč. nervové soustavy...) technika kladných odpovědí. Začnu s tím druhým souhlasit.

Získávat oponentova ano! Ptát se tak, aby odpovídal ano. Pak zase otázka, aby řekl ano... nehádat se! Pokusit se vidět věci očima druhého a snažit se ho přimět, aby reagoval ano. Nevědomky pak člověk řekne ano i na věci, na které měl ještě před chvíli odlišný názor.


Zásada 6: nechte hovořit druhého.

Pokud chceme druhé přesvědčit o své pravdě, nechme druhé vypovídat -) neskákejme mu do řeči -) oni stejně v tu chvíli nebudou poslouchat naše názory. Buďme upřímnými posluchači a nuťme je, aby řekli všechny své myšlenky. Nechat druhého hovořit. (2:46 do konce). Pokud chcete přátele -) nechte je, ať se naparují a říkají o svých úspěších -) chtějí jen pocit důležitosti -) když se naparujeme před nimi naopak my, mají sklon k závisti. Proto je lepší méně hovořit o sobě a více naslouchat.


Zásada 7: Jak získat druhého ke spolupráci? Přesvědčte druhého, že nápad vznikl v jeho hlavě

Máme rádi, když se můžeme podělit o naše názory, strachy, tužby s druhými. Rádi nakupujeme, když si můžeme vybírat. To, co si myslím já, že by se zákazníkovi mohlo líbit, tak se mu nemusí skutečně líbit! Je dobré v zákazníkovi vzbudit pocit, že i on se podílí na tvorbě a vývoji-vnuknutí myšlenky, že ta či ona věc je z jeho vlastní hlavy. Zajímat se o názory zákazníka!!!! Přijde si pak hrozně důležitý! Nikdo se nemusí nic snažit prodávat -) stačí vzbudit v hlavě pocit, že to zákazník chce sám.


Zásada 8: snažit se na věci dívat upřímně očima druhého

Jak bych se zachovala já na místě druhého? Úspěch při jednání lidmi spočívá v přátelském jednání. Dat druhému pocit, že jeho myšlenky jsou pro mě stejně důležité, jakoby byly mé vlastní. Lidé nesmí mít pocit, že jim něco přikazuji. Udělají pak automaticky opak. Říct naopak šarmantně, že chápu že nechtějí např. dělat bordel, ale že je můžou vidět mladší děti... ale že jim rozhodně nic nechci přikazovat. Nechat druhého si postěžovat. Když dotyčnou osobu znám a vím o jejích zájmech, mohu snadněji odhadnout, jak se zachová.


Zásada 9: Po čem každý touží? Brát ohled na představy a přání druhých

To, že nejsem chřestýš je tím, že moji rodiče nejsou také chřestýši. Dívat se na lidi s porozuměním, že oni nemůžou za to, kým jsou. Většina lidi žízní po sympatiích.


Zásada 10: Výzva, na kterou každý slyší

Předpokládejte, že druzí jsou charakterní. Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.


Zásada 11: Podávejte své myšlenky přitažlivým způsobem.

Dramatizace -) jak to dělají v TV a reklamách. Pokud chci něčeho dosáhnout, je dobré věc zdramatizovat. Více druhého zaujmu k okamžitému jednání.


Zásada 12: Probuďte v lidech touhu vyniknout

Jestli chcete, aby práce klepala, musíte rozvinout soutěživost. Podnítit v lidech touhu po vyniknutí.

Všichni lidé pociťují strach. Ale jen odvážní jej dokáží překonat a jdou vpřed. Někdy i na smrt. Ale jdou k vítězství.

Lidi pohromadě nebudou nikdy držet peníze (např. v práci). Lidi ta činnost musí bavit. Každý úspěšný člověk má rád zdravou soutěživost, která přináší možnost sebeuplatnění. Může ukázat svou cenu, výjimečnost -) spojené s touhou po uplatnění. (v práci vytvořit soutěživé prostředí, když soutěživost upadá)Část 4: Buďte statečnou vůdčí osobnost

-) Měnit postoje druhých


Zásada 1: Když už musíte druhým vytknout chybu, udělejte to takto: Začnete vždy chválou a upřímným uznáním

Je vždycky příjemnější vyslechnout nepříjemné věci až poté, co vyslechneme chválu.

I když se nám něco nezamlouvá -) je fajn to pochválit, abychom v druhém nezabili sebevědomí, ale říct třeba: „Myslíte, že projev je vhodný přesně pro tuto příležitost?“

Nejdřív začít pozitivními věcmi, které na druhých vidíme a pak říct třeba, abych byl upřímný, s těmito věcmi s vámi nesouhlasím.

Nechat lidi, aby se rozpovídali -) naladili se na dobrou vlnu. Pochválit firmu, co se mi tam líbí, v čem jsou lepší než konkurence. Stále nechat důvod návštěvy až na vhodnou příležitost. Někdy to není ani vůbec třeba říct, ten druhý to pochopí sám a sám řekne, co jsme si přáli říct -) předběhne nás. Bude mít totiž dobrou náladu, protože očekával hádku nebo něco nepříjemného a my ho překvapili tím, že to byl příjemně strávený čas.


Zásada 2: Jak kritizovat, aniž bychom se stali neoblíbenými? Na chyby upozorňuje nepřímo.

Nezpochybňovat předchozí pochvalu slůvkem ALE (co je za ale je jen kupa sraček), mohlo by poškodit důvěru. SLOVÍČKO ALE JE LEPŠÍ VYMĚNIT ZA SLOVO A. Ale je rušivá výtka za chyby. Pozor hlavně ve výchově: „Super, že máš jedničku z češtiny, ale ta matika by se měla zlepšit.“ -) ničí sebevědomí -) lepší říct -) „A kdyby se zlepšila i ta matika, to bys byl borec.“


Zásada 3: Než začneme někoho kritizovat hovoříme nejdříve o vlastních chybách. -) to dělá správný vedoucí

Copak jsi dělala, když ti bylo 19? Jak jsi se chovala? Jaké chyby jsi dělala? (Když vidím někoho, vždy se musím kouknout, co jsme dělala i já ve věku dotyčného). Chybami se člověk učí. Když chci někomu říct chyby, řeknu, že jsem dělala podobné, i mnohem horší, ale jestli by nebylo lepší to udělat takto? Co myslíš? Nejdříve mluvit o svých nedostatcích.


Zásada 4: Nikdo nemá rád příkazy. Přikazuje otázkou namísto přímých rozkazů.

Lidé musí dělat chyby. Učí je to.

Odpor z příkazu může zůstat v druhém dlouho. Vyvolává zášť. Naopak je lepší se druhého doptat, aby na chybu přišel sám, to vytváří kreativitu v druhém.


Zásada 5: Umožněte druhým, aby si zachovali svou tvář. -) to dodržuje správný vedoucí

Ušetřit hrdost druhého je důležitá! Nesmíme pošramotit jeho sebevědomí. Stačí o druhém přemýšlet. Jak ho to mohlo asi ranit?

Lidé se neradi cítí odkopnuti. Např. při propouštění zaměstnanců -) říct nejdřív, jaký kus práce tady udělali, a že s nimi počítáme do budoucna, až bude zase více práce. Ukázat lidem, že v nich máme důvěru! Pak výpověď lépe přijmou.


Zásada 6: Jak druhé povzbuzovat k úspěchu: pro to, abych byla dobrým vedoucím, musím umět vyzdvihnout a pochválit sebemenší zlepšení, musím být upřímná v uznání a nešetřit chválou

Lepší je chválit než druhé bičovat. Kostka cukru je lepší než výprask bičem!

Je fajn povzbuzovat druhé za každé malinké zlepšení! -) zvyšuje jim to sebevědomí.

Chvála zahřeje lidskou duši a povzbudí.

Užívání chvály namísto kritiky. Potlačit kritiku a povzbudit chválu -) dobré pohnutky se posilují a ty špatné vymizí. (38 minut do konce) chválit za sebemenší úspěch.

Nikomu se nelíbí neupřímné pochvaly. Pochvala musí být myšlena upřímně.


Zásada 7: Dejte druhým předem najevo, že o nich máte to nejlepší mínění, aby se podle toho tak chovali.

Vyjádřit účtu a ukázat, že si vážím jeho vlastností -) když třeba někdo nepracuje tak efektivně jako dřív. Vyjádřit důvěru.

Jedna věta úcty může změnit celý život. (např. někdo, kdo se o sebe nestará -) říct, že v sobě něco má, nějaké kouzlo -) bude mít chuť se změnit a začít se o sebe starat)

Lidé nás nebudou chtít nechat na holičkách, pokud jim projevíme účtu a důvěru v ně.


Zásada 8: Naznačit, že chyba se dá napravit -) jestli chci druhým pomoct ke zlepšení -) povzbuzuje druhé a naznačuje, ze chyba se dá snadno napravit

Nemáme rádi, když někdo vytýká naše chyby. Je lepší zdůraznit dobré věci a minimalizovat výtku chyb. Povzbudí nás na sobě začít pracovat a zvýší nám to chuť do práce. Nešetřit povzbuzováním, dát najevo, že důvěřuju v jeho schopnosti a že má pro danou činnost talent -) lidé budou pracovat do úmoru, aby vynikli. Dát najevo důvěru.

Říct -) vzhledem k tvému přirozenému talentu je tahle aktivita přímo pro tebe.

Oslavovat zlepšení a úspěchy. Neříkat, že je to hrozné, jak je kdo pomalý atd... ale vidět místo toho třeba sekundové zrychleníZásada 9: Jak zařídit, aby lidé udělali rádi, co chceme? Snažte se, aby lidé rádi udělali to, co jim navrhujete

Naznačit druhému, že je příliš důležitým pro takovou věc. Aby se druhý cítil důležitý. Můžeme mu ukázat výhody v tom, co chceme, aby druhý udělal.

Pokud chceme změnit postoje podřízených:

1. Buďte upřímní a neslibujte nic, co byste nemohli splnit. Zapomeňte na sebe a soustřeďte se na výhody pro druhého

2. Ujasněte si přesně, co od druhého požadujete

3. Buďte rozhodčí. Ptejte se sami sebe, oč druhému jde.

4. Rozvažte, jaké výhody vyplynul druhému, když se zachová podle vašich návrhů

5. Porovnejte tyto vyhlídky s přáními druhého

6. Když vznášíte svůj požadavek, formulujte jej tak, aby druhého dovedl k poznání, že výsledek bude pro něj výhodný -) že je potřebný pro firmu, pro projekt atd...

7. Ukázat druhému výhody, které plynou z aktivity


Kniha: JAK ZÍSKÁVAT PŘÁTELE A PŮSOBIT NA LIDI, Autor: Dale CarnegieHodnocení (Zatím neohodnoceno :(%):

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 13.02.2021 - 11:25


Vyzkoušela jsi některé myšlenky z knihy v praxi? Například při jednání v týmu nebo v projektu?

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

15.09.2021