logo

Inovace je rozhodnutí

Body: 2, Hodnocení: 90 %

13.12.2020

Průměrná životnost amerických podniků klesla z 67 let v roce 1920 na pouhých 15 let v roce 2012. Schopnost inovovat se tak bezesporu stává hlavním nástrojem dlouhodobé konkurenceschopnosti.


Inovace znamená zdokonalení. Inovace představuje komplexní proces od nápadu, přes vývoj až po případnou realizaci. Inovace je tedy více než kreativita nebo invence, které jsou sice nutnou součástí inovací – přináší nové myšlenky – ale samy o sobě nepostačují k naplnění inovace. Řada nových nápadů nevede k inovacím, protože nejsou realizovatelné (z technického, praktického či ekonomického hlediska). Výsledkem inovací je zlepšený proces, výrobek, služba či cokoliv dalšího. Obvykle se rozlišují tyto typy inovací: (inovace produktu nebo služby, inovace procesu, organizační inovace)


Inovace v praxi: Inovace jsou klíčovým hybným faktorem evoluce všech organizací. Díky inovacím dochází k zavádění nových produktů, jejich zdokonalování a vývoji, ke zvyšování efektivnosti práce, snižování nákladů, či zlepšování kvality. Povzbuzování inovací v podnicích je nedílnou součástí dobrého řízení a je součástí přístupů k řízení kvality.


Ve městech, kde je vysoká tolerance k jinakosti (například k homosexualitě atd.), je vyšší podíl lidí spadajících do kreativní třídy. Kreativní prostředí se totiž vytváří ve společnosti, která je schopna do sebe absorbovat velmi různorodé tvořivé osobnosti. Otevřenost různým pohledům na svět, odlišným lidem a různým životním stylům jde ruku v ruce s některými kompetencemi, jež jsou pro kreativitu a inovace významné.


Příklad z praxe: Firma Projekt Media se specializuje na interaktivní výuku ve školách Po obsazení trhu středních a vysokých škol se zaměřila na mateřské. Tam bohužel neuspěla. Zaměřili se proto na cílového uživatele, aby pochopili, proč o interaktivní výuku tolik nestojí. Zaměstnanci zjistili, že malé děti nebaví příliš dlouho stát u tabule. Raději si hrají na zemi. Z jednoduché zpětné vazby vznikl vynález MAGICBOX, mobilní zařízení, které promítá hru či výukový program na zem, kde si společně hrají a učí.


Bariéry:

1) Nevěnujeme dostatek času zákazníkům, neptáme se jich do detailu. Nevíme, jak se jich správně doptat.

2) Zaslepenost denní operativou patří totiž mezi jednu z největších bariér, proč podnik opomene inovovat. Tento rébus však nerozlouskne nikdo jiný než manažer.    

3) Nedostatek času bývá velmi často zmiňovanou bariérou inovacím. Firmy si proto uměle vytváří prostor pro nové produkty a služby. Google nabízí svým zaměstnancům jeden den v týdnu pro inovační projekty dle své vlastní volby. Tímto způsobem vznikla například služba Gmail nebo Google Earth.


Lze kreativitu něčím podpořit? Je možné, aby se něco takového stalo ve vaší organizaci?

Mezi hlavní komponenty vedoucí ke kreativním výsledkům patří: odbornost, dovednost kreativně myslet a vnitřní motivace


Na základě zkoumání chování zaměstnanců v různých organizacích Theresa Amabile určila šest hlavních faktorů podporujících kreativitu zaměstnanců: výzva, svoboda, zdroje, podpora vedení, podpora organizace a vlastnosti pracovní skupiny.


Je důležité při zadávání úkolu vyvážit jeho náročnost a dostupné schopnosti. Neměla by to být nuda ani velký oříšek.

Málokterý manažer chce, aby si jeho podřízení dělali, co chtějí. Theresa Amabile však vyzkoumala, že nejkreativnější jsou jedinci, pokud jim nikdo neříká, jakým způsobem mají daný úkol provést a mají svobodu v prostředích, jež k danému úkolu použijí.


Denní návyky pro kreativitu

Minimalizujte vyrušování od ostatních lidí. Najděte si metriky, které jsou vhodné pro váš projekt, a sledujte svůj postup. Je důležité si svou práci měřit, abychom nevypadli z tempa. Např. Anthony Trollope psal tři hodiny denně měřenou rychlostí 250 slov za 15 minut.


Něco málo k brainstormingu

Z pohledu času bychom měli intenzivně hledat nápady cca 30 minut, poté si dát pauzu a následně pokračovat dalších 30 minut. Někdy je navíc vhodné pokračovat až další den, náš mozek totiž na kreativní výzvě pracuje i v noci.

Nezastavujte se u prvních nápadů, ale pokračujte. Teprve pak se dostaví řada dalších, které přinášejí velkou hodnotu.


Nástroj: Matice přínosu a realizovatelnosti

Na konci brainstormingu zpravidla sedíme nad velkým množstvím nápadů různé kvality. Pomocí této matice vybereme správný nápad, který není založen pouze na intuici. Ke každému nápadu sepíšeme čísly 1-5 hodnotu jejich realizovatelnosti. To samé provedeme pro hodnotu týkající se přínosů.


Pro inovace je velmi důležité vyvážit naléhavost současnosti s důležitostí budoucnosti. Ve většině firem totiž inovační aktivity spadají do kvadrantu nenaléhavé – důležité.

Matice naléhavosti a důležitosti

Úkoly stanovujte na úrovni cílů a vizí, nikoliv instrukcí.

Kreativní lidé nechtějí příkazy, nechtějí být mikrořízeni, ale potřebují směr.

Neúspěch je považován za zlatý důl dobře fungující firmy. Minimálně je třeba rozlišovat mezi neúspěchem s dobrým úmyslem a neúspěchem z lenosti nebo zjevného nedostatku úsilí.


Kultura podporuje inovace

Management, který je destruktivně kritický, když se stane chyba, zabíjí iniciativu. Je klíčové, abychom měli spoustu iniciativních lidí, pokud budeme i nadále pokračovat v růstu.

Jeden z důvodů, proč nedokážou některé velké společnosti inovovat je příliš vysoký počet pravidel. Např: v jedné firmě bylo potřeba schvalovat nákup kancelářských pomůcek v hodnotě 150 Kč. Ve výsledku, když se sečetl čas strávený na schvalování a porovnal s náklady na mzdu za hodinu zaměstnance a jeho nadřízeného, který proces schvaloval, přišla firma o několika násobek hodnoty kancelářských potřeb.


Oslava neúspěchu

Tolerance k dobře míněnému kroku, kdy neuspějeme. Patří mezi důležité hodnoty inovativní kultury.


Matice HIT

Pokud hledáte inovace pro váš obor, zkuste se inspirovat úplně v rozdílném oboru, než je ten váš. Například pokud podnikáte v uklízení, zkuste se inspirovat v IT oboru, v gastro oboru nebo v logistice.


Kniha: Inovace je rozhodnutí, Autor: Adam NovákHodnocení (90 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 19.01.2021 - 17:59


Čteš knihy, které mají význam pro podnikání a nevybíráš si žádné braky. Zkus se zaměřit na to, jak můžeš znalosti z knih propojit s praxí. Bez pořádné praktické aplikace teoretických znalostí jich spoustu ztratíš! Jak Tě kniha ovlivnila? Jaké inovace uděláš ve svém projektu? V jakém oboru hledáš inspirace pro svůj projekt?

Další eseje:

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

17.10.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

17.10.2021