logo

Inovace, vaše konkurenční výhoda

Body: 1, Hodnocení: 70 %

29.12.2020

Proč jsem si knihu vybral?

Tuto knihu jsem si vybral hlavně kvůli zkouškám. Dalším faktorem, bylo jednoduché půjčení. Upřímně řečeno, nebýt zkoušek, tak bych si této knihy ani nevšiml.


Co si z knihy odnáším?

Kniha pojednává o inovacích a o inovačních procesech. Na základě příběhů úspěšných firem jako je například Toyota u té nám autoři představí hodnoty této firmy, které ji vedou k úspěchu. A to:

 1. Neustálé zlepšování: 
 2. Výzvy - formování dlouhodobé vize, spojení výzev s odvahou a kreativitou pro realizaci našich snů
 3. Kaizen - neustálé zlepšování podnikatelských procesů, úsilí o inovaci a evoluci
 4. Genchi Gembutsu - jít ke zdroji a najít fakta, která pomohou ke správnému rozhodování, budování konsenzu a dosahovat společné cíle
 5. Respekt k lidem
 6. Respekt - snaha o porozumění, převzetí odpovědností za vzájemnou důvěru
 7. Týmová práce - podpora personálu (odborný růst), vytvoření příležitostí pro rozvoj jednotlivců i týmů


Autoři píší převážně o, z mého pohledu, nejdůležitější věci pro podnikání. A tím je hodnota pro zákazníka. Touto hodnotou může být nízká cena oproti konkurenci, což vede ke snižování nákladů a pokud si nedáme pozor tak i kvality. Tato varianta však není dlouhodobě udržitelná. Druhá varianta je vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka. Abychom tuto hodnotu našli je potřeba dobře znát našeho zákazníka. 

,,Nevite kdo jsem. Nevíte, co chci, Nevíte, jaké mám plány. Jsem ten, kdo Vás může zničit - Váš zákazník.” To je úvod do jedné z kapitol, který nás má varovat a připomenout, že zákazník je i v inovačních procesech důležitý. Autoři také zmiňují, že pokud zákazník př dotazování nezná svou potřebu nebo jinedokáže pojmenovat, je potřeba pochopit jeho procesy a na jejich základě potřebu definovat.  


A jak postupovat pro vytvoření nové hodnoty pro zákazníka?

 1. vybrat si správné lidi
 2. vybrat si správný problém
 3. definovat správně problém
 4. identifikovat správné příčiny
 5. najít správného zákazníka
 6. najít správně hodnotu a produkt pro zákazníka
 7. najít správnou cenu pro zákazníka a firmu
 8. dosáhnout správných nákladů
 9. najít správný čas na prodej
 10. najít správný čas pro další inovaci
 11. identifikovat nesplněný sen zákazníka


Dále je důležité pro novou/ přidanou hodnotu se definovat faktory, které jsou potřeba:

 1. Omezit
 2. Vytvořit
 3. Pozdvihnout
 4. Eliminovat


Jako základní postup pro vytváření inovací uvedli autoři toto:

 1. Analýza a správné nasměrování
 2. definovat si protiřečení
 3. nalézt řešení pro protiřečení


A právě protiřečení je základem pro Inovace a přidanou hodnotu. Jde hlavně o nastavení mysli, kdy už nemyslíme stylem ,,to nebo to”, ale měníme mentální model na ,,to A to “.  


S-křivka životního cyklu:

Co to je? jedná se zjednodušeně o křivku, která definuje evoluci. Ať už výrobku, služby, zákazníka či zaměstnance.  A proč je to pro nás důležité Na základě této křivky si můžeme definovat vývoj našeho produktu a rozdělit ho do bodů od kterých se následně budou odvíjet naše cíle pro zlepšení a inovování produktu.


Metody z knihy:

Bionika - způsob myšlení, který nabádá k inspiraci pro technologie v přírodě


IRM (InnovationRoadMap) - mapování procesu inovace: (definování cílů, analýza budoucnosti, hledání nápadů, vyhodnocení nápadů, detailní zpracování nápadů, vyhodnocení konceptů, plánování realizace a znova) + ke každé fázi mapuje výstupy a metody ve fázi použité.


Hodnotová analýza - fáze použití: přípravná, analytická, inovační, hodnotící, implementační


Ideo - firemní pětikrokový model vývoje nových výrobků: Objevení, Brainstormin, Rapid prototyping, Doladění, Implementace


Stege-Gate - Metodika, která střídá procesní a vyhodnocovací kroky, díky čemuž lze do dalšího kroku vstoupit až po zvážení všech kritérií.

postup: 

 1. Idea - Sběr inovativních idejí = náměty pro inovaci existujících produktů či vývoj nových.
 2. Review I. - Posouzení atraktivnosti, realizovatelnosti projektu + vazby na strategii, zdroje, návratnost, celkový potenciální trh.
 3. Předběžná analýza - Rychlé přezkoumání vybraných námětů projektů z pohledu trhu a produktu. (Výsledky = vstup pro review II.)
 4. Review II. - Rozhodnout, který z projektů postoupý dál
 5. Detailní analýza - detailní marketingové, produktové a technologické analýzy. Výsledek = popis příležitosti: Definice trhu, definice produktu a technologie a detailní popis projektu (harmonogram, zdroj, rizika,...)
 6. Review III. - Klíčové hodnocení před samotným vývojem. Zhodnocení pro a proti pro investor - GO or Kill
 7. Vývoj - návrh marketingové strategie, návrh produktu, sortimentu, příslušenství, optimalizovaný technologický postup
 8. Review IV. - Detailní a konkrétní analýza - hodnocení zda navrhovaný produkt splňuje kritéria trhu, uživatele, bezpečnosti a nákladů
 9. Test a validita - získat ZV od zákazníků na užitek, kvalitu a cenu; mít  reálnější představu o  výrobních, distribučních a prodejních nákladech + náklady na výstup.
 10. Review V. - Rozhodnout, které parametry je třeba změnit a které upravit před finálem.
 11. Výroba a uvedení na trh - výroba nulté série a počátek realizace prodeje dle marketingové strategie.

Co dělat pro zničení firmy?

Autoři nám nechtějí naservírovat recept na úspěch. A ani v něj nevěří. Co nám však poskytnou jsou výsledky jejich pozorování a co firmy obvykle žene ke zkoubě:

 1. Řídit se pouze heslem Náš zákazník náš pán a bez diskuze plnit jejich požadavky
 2. Vytvořit dokonalou vizi, poslání a strategii firmy - Vize je fajn, ale pokud nikdo nepracuje na jejím naplnění je k ničemu. Autoři také píší, že často firmy využívají obrácené Paretovo pravidlo: 80% času firmy věnují tvorbě a jen 20% realizaci.
 3. Všichni musí být produktivní a v daném čase co nejvíce činností -> není důležité dělat věci rychle, ale efektivně
 4. Nekompromisně a radikálně snižovat náklady
 5. Pracovníky poslat na školení, aby co nejrychleji zavedli všechny moderní metody a postupy -> méně je někdy více, kdo by měl chodit na školení jsou manažeři
 6. Neustále inovujte výrobky a podnikové procesy -> problém je ve slově neustále. Inovace = změny a změny nesou často částečnou vlnu odporu a proto neustálé bombardování změnami není pro firmu dobré   
 7. Klíčové pozice obsazovat zásadně špičkami z jiných firem -> pokud pozice obsadíme lidmi z naší firmy získáme větší loajalitu. 
 8. Nedůvěra k lidem, vš kontrolovat sám -> jednak se staneme otroky kontrolování ostatních a nic jiného dělat nebudeme a druhak neustálým kontrolování budeme snižovat důvěru na pracovišti a pokud budeme trestat za chyby. Stane se, že se chyby budou skrývat a tudíž, se z nich nebudeme moci učit.
 9. Manažeři musí směřovat svou pozornost zásadně na výsledky -> Je potřeba pozorovat výsledky, avšak úloha manažera je i rozvíjet potenciál (především lidský).

Toto jsou jen některé z bodů.


Klíčové oblasti pro inovační procesy:

 • Inovační kultura: různorodost názorů, networking, trh nápadů, čas a prostor na inovace, otevřený prostor pro komunikaci
 • Rozvoj talentů a lidí: rozvíjení klíčových schopností a inovačních talentů, učení se, management nápadů, multifunkční týmy, motivace k inovacím
 • Organizace inovačních procesů: generování a vyhodnocování nápadů, spojení nápadů, talentů a kapitálů, inovační projekty a jejich organizace a řízení
 • Inovační postupy a metody: Inovační postupy - odlišnost, změny paradigmat, definování a řešení protiřečení, odhalení neviditelných trendů, pochopení nevyřčených požadavků zákazníků


Typy lidí pro inovační tým

 • Tvořitel myslitel: síla a schopnost vytvářet nové myšlenky
 • Vynálezce: přichází s novým podnikatelským nápadem
 • Šampión: kontroluje, zda je myšlenka úspěšně realizovaná
 • Sponzor: dává myšlence nevyhnutelnou podporu
 • Podnikatel: přeměňuje myšlenky ve skutečnost
 • Zlepšovatel: přichází s inovacemi v jakékoliv organizaciZhodnocení:

Ačkoliv, knížku jsem si vybral spíše na základě vlivů zkoušek. Tak její přečtení vnímám převážně kladně. Hlavně co se týče nových metodik, o kterých jsem se zde dozvěděl. Nejvíce mne zaujala poslední zmíněná metoda (Stage-Gate). Tento model mne oslovil jakožto postup/ harmonogram pro plnění BG v Tiimiakatemia. Zároveň vnímám tuto krátkou knížečku jako rozcestník. Má spoustu odkazů, ze kterých autoři čerpali a díky tomu mohu lépe studovat metodiky, které mne oslovili.Kniha: Inovace, vaše konkurenční výhoda, Autor: Ján Košturiak, Ján CháťHodnocení (70 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 19.01.2021 - 13:20


Z knihy jsi získal mnoho inspirace k dalšímu poznávání. Zaměřil jsi svou pozornost na něco dále? Využil jsi něco v praxi - podnikatelské, týmové? Jak lze metodu Stage-Gate použít pro plnění BG?

Další eseje:

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

17.10.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

16.10.2021