logo

Když něco opravdu chceš, celý Vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit

Body: 1, Hodnocení: Zatím neohodnoceno :(


ALCHYMISTA

Alchymista je pro mě knížkou mého srdce a bezednou studnicí inspirace. Tuto knížku využiji také ke svému projektu STEZEK, neboť z ní jde v neuvěřitelné míře čerpat.

Dle mého názoru je to jednoduchá knížka s příběhem, který nemusí bavit každého, ale každý si z ní může něco odnést. Já v této knize po každém jejím přečtení objevím něco nového, co můj život ovlivní a změní k lepšímu. Myšlenky nejsou napsány složitým jazykem, ale pokud jste tomu otevřeni, dostanou se do vaší hlavy a už je nedostanete pryč.Jaké myšlenky z knížky čerpám?

Měj vždycky na paměti, co chceš. -) stanov si své proč? a to tě povede samo


„Ale dejme tomu, že ta nejdůležitější je, že ty jsi schopen naplnit svůj Osobní příběh," řekl Král. Pastýř nevěděl, co je ten Osobní příběh. "To je to, co jsi odjakživa chtěl dělat. Každý člověk zkraje mládí ví, jaký je jeho Osobní příběh. V té době je všechno jasné a možné a lidé se nebojí snít a přát si všechno to, co by v životě rádi dělali. Jak však čas plyne, jakási tajemná síla se snaží dokázat, že Osobní příběh uskutečnit nelze." – každý z nás by měl hledat osobní příběh, protože jen když prožíváme náš osobní příběh, snadno se můžeme dostat do FLOW


Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen.


Když se naučím řeči beze slov, porozumím sobě. Existuje řeč jiná než slovní. Řeč, které rozumí všichni. Řeč nadšení-) věci dělaných s láskou a chutí kvůli něčemu, po čem se touží a v co se věří


Sledovat znamení! –) protože život nám stále ukazuje znamení, jen málokdo z nás si jich ale všímá


Člověk má vždycky podmínky k tomu, aby udělal to, o čem sní. -) protože život chce, abychom uskutečnili svůj osobní příběh, jen nám někdy pod nohy hodí zkoušku dobyvatele


Jsou lidé, kteří mají sny, ale nechtějí je uskutečnit! Boji se změny ve svém životě. Rádi o svých snech jen sní-) přijde jim pak, že mají pak proč žít!!! -) v tomto případě například Sklenář, který se nechtěl vydat do Mekky -) je to ale v pořádku, je důležité se kouknout a zeptat se, proč tomu tak je, pochopit pohled druhého


Rozhodnutí je jen začátek něčeho. Jakmile se člověk rozhodne, pohrouží se ve skutečnosti do mocného proudu a ten ho unáší na místo, na které v okamžiku rozhodování vůbec nepomyslel. - Např. Santiago pracující pro Sklenáře, kde se naučil arabsky, poznal štěstí začátečníka, vydělal peníze, naučil se sledovat znamení atd... Všechna naše rozhodnutí, která uděláme, jsou správná! Neexistuje špatné rozhodnutí.


Průběh cesty je vždy tajemstvím. -) a tak to má být, buď budeme mile překvapeni nebo nás lekce po mentální stránce posune

Každý má svůj vlastní způsob, jak se něčemu naučit.- a proto je dobré respektovat všechny lidi na planetě, nikdy nevíme, jak bychom se zachovali my na jejich místě


Čím víc se blížíme snu, tím víc se osobní příběh stává pravým důvodem života.


Univerzální řeč -) v níž je minulost a přítomnost všech lidi – jak se píše v knize Myšlení k bohatství – všichni jsme propojeni a jsme jeden celek

Velbloudář: Nebojíme se neznáma, protože každý člověk je schopen dosáhnout všeho, co chce a co potřebuje, bojíme jen toho, že ztratíme to, co máme (ať už život nebo pole), ten strach ale přejde, když pochopíte, že náš příběh a příběh světa psala táž ruka. – všechno je tak, jak má být -) VĚŘ PROCESU.


Když si něco z celého srdce přejeme-) je to kladná síla-) jakási duše světa. – je důležité si něco z celého srdce přát, musí to být ale skutečně upřímné, ukáže se nám tak cíl a smysl našeho bytí


Velbloudář se hrozbou války nedal vyvést z míry. Jsem na živu. Teď jenom jím a nic jiného kromě jídla nedělám. Když se pak vydám na cestu, budu jenom na cestě. Když budu muset bojovat, umřu možná stejně tak dobře jako jindy. Protože já nežiju ani ve své minulosti ani ve své budoucnosti. Mám jenom přítomnost. A to mě zajímá. Když budeš moct zůstat vždycky ve své přítomnosti, budeš šťastný. Život pak bude jako slavnost. Veliká oslava. Protože je to jenom ta chvíle, kterou skutečně prožíváme. - <3 ach… Co víc si přát, než se naučit žít tady a teď, nemyslet na to, co může možná být, ani na to, co už bylo a my stejně nezměníme -) jediné, co můžu změnit, je přítomnost! A pokud nebudu v přítomnosti, nedokážu ji ovlivnit, nedokážu mít pod kontrolou svůj život. Místo toho jen tak plachtím jako list vzduchem.


A tohle ráno se jednou stane pouhou vzpomínkou. Teď však je přítomným okamžikem a on se snaží jej prožívat se zkušeností své minulosti a se sny své budoucnosti. – Z minulosti si vzít ponaučení a mít sny, které nás posunou na místa, na která bychom ani nečekali, že se dostaneme. Jít svým snům ale naproti!!!!


Čím blíž se Santiago blížil svému snu, tím složitější se všecko zdálo. Už neplatilo štěstí začátečníka. Věděl, že se teď podrobuje zkoušce vytrvalosti a odvahy při hledání osobního příběhu. Proto nesmí spěchat ani být netrpělivý. Jinak by si nevšiml znamení, jimiž Bůh vyznačil jeho cestu. – je důležité věřit procesu a smyslu toho, co se nám děje. Stejně tak je důležité KOUKAT KOLEM SEBE! Svět je plný znamení, která nás vybízí k činu!


Mám- li být části tvého příběhu, jednoho dne se vrátíš. (Fatima) – pokud má být člověk součástí naší cesty, do života se nám dřív nebo později znovu připlete (pokud tedy budeme sledovat znamení, která nám říkají, kam jít, a srdce, které nám ukazuje vždycky tu správnou cestu)


Proč tě tolik zajímá tvá budoucnost? Abych mohl něco dělat, odpověděl velbloudář, a změnil to co bych nerad, aby se stalo. Pak to ale nebude tvoje budoucnost, podotkl Hadač.


Možná chci znát budoucnost abych se mohl připravit na to, co přijde. Má-li to byt dobré, bude to dobré překvapení. Má-li to byt špatné, budeš trpět o hodně dřív, než k tomu dojde. – no words needed


To tajemství spočívá v přítomnosti. Soustředíš-li se na přítomnost, budeš ji moci zlepšit. A zlepšíš-li přítomnost, potom i to co se stane bude lepší. Zapomeň na budoucnost a prožívej přítomnost.- jen když jsme tady a teď, tak jsme naživu, v tu chvíli víme, že žijeme naplno a děláme pro uskutečnění našeho osobního příběhu maximum, nemůže nás toho taky moc rozhodit, protože věříme procesu


Pokud nepůjdeš za svým osobním příběhem: Přestanou se ti postupně ukazovat znamení až vymizí úplně a ty budeš bloudit mezi datlovníky s vědomím, že jsi nenaplní svůj osobní příběh a že teď už je na to příliš pozdě. A nikdy nepochopíš, že láska člověku nikdy nebrání jít za osobním příběhem. Pokud k tomu dojde, pak to není opravdová láska. -!!!!!!!!! – nikdo by nám neměl bránit v osobním příběhu, protože to je náš smysl života, něco, co nás činí pro svět důležitým, za čím můžeme jít, pro co můžeme žít


Člověk miluje, protože miluje, není k tomu potřeba žádný důvod.- láska je pocit, který k nám znenadání přijde a my ani sami nevíme proč, nepotřebujeme to vysvětlovat nebo se před svým srdcem obhajovat, prostě k tomu není zapotřebí žádných dodatků, láska si nevybírá


Tajemství štěstí je v tom, jak se dívat na všechny krásy světa a nezapomenout přitom ani na chvíli na dvě kapky oleje na lžičce. – vše je o balancu a pokud někdo skloubí dívání se kolem a nevyleje kapky na lžičce, dosáhl jakéhosi osvícení, nevysvětlitelné rovnováze


Jen ten, kdo najde život, může nalézat poklady.- protože kdo žije, uvidí veškeré poklady v maličkostech, které budou pro něj poklady

Strach z utrpení je horší než utrpení samo.- proto je důležité žít tady a teď


Lidé si neuvědomují, co dobrého jim život ukazuje, když po nebi putuje slunce.


Je jen jeden způsob, jak se něčemu naučit, řekl Alchymista, a to činem. Co potřebuješ vědět, tě naučila cesta. – jít věci dělat a věřit, že co vědět mám, to vím, a pokud ne, činem se všechno naučím (-))) to je dost uklidňující pocit)


Santiago: V čem se zmýlili jiní alchymisté, kteří hledali také zlato? Alchymista: Pořád hledali jen zlato, hledali poklad svého osobního příběhu a nepřáli si ten příběh prožít. – nestačí chtít jen peníze, poklad, bohatství -) je zapotřebí MILOVAT TU CESTU! – jinak až dosáhneme toho všeho, po čem toužíme, nebude stejně šťastní


Tam, kde bude tvé srdce, bude i tvůj poklad. A i kdybys dělal, že neposloucháš, co říká, bude ti ustavičně opakovat co si myslí o životě a o světě. (Alcyhmista) – A i kdyby bylo zrádné? (Santiago) Zrada je rána, kterou nečekáme. Budeš–li své srdce dobře znát, nikdy k tomu nedojde, protože budeš znát jeho sny a jeho přání a budeš vědět co s nimi. Svému srdci nikdo neunikne. Proto je vždycky lepší poslouchat, co říká, aby nemuselo dojít k ráně, kterou nečekáš (Alchymista)


Srdce pomáhá jen tehdy, když prožíváme náš osobní příběh.


Oči ukazují sílu duše. – neverbální komunikace je důležitější než verbální!!! (80% nám řekne NK, 20% VK)


Vždycky před uskutečněním snu se rozhodne duše světa prověřit všechno, čemu se člověk při putování naučil. Chce, aby si člověk zároveň s tím snem mohl osvojit ponaučení, jichž se mu cestou za snem dostalo. To je chvíle, kdy se většina lidí vzdává. Jinak řečeno: „Umřít žízní ve chvíli, kdy už jsou na obzoru vidět datlovníky.“ Každé hledání začíná štěstím začátečníka a vždycky končí zkouškou dobyvatele. – všechno to jsou jen lekce, které nám život dává, jen zkouší naši vytrvalost a oddanost, jít za svým osobním příběhem, proto bychom se neměli nikdy nikdy nikdy vzdávat, protože nikdy nevíme, kdy už můžeme být před cílem, je důležité ale svému snu věřit a vědět své PROČ, pak se člověk nikdy nevzdá


Když před sebou máme velký poklad, nikdy to nepoznáme. A víš proč? Protože lidé na poklady nevěří. -) To mě přivádí k citátu Roalda Dahla: „A k tomu všemu hleď na svět očima plnýma jiskřiček, protože ta největší tajemství jsou vždy skryta na nečekaných místech. Ti, kteří v kouzla nevěří, je nikdy nemohou zažít.“


Ten, kdo zasahuje do osobního příběhu druhých, nikdy neobjeví svůj.


Nepropadej zoufalství, nedokázal bys pak mluvit se svým srdcem.


Kdo prožívá svůj osobní příběh, umí všechno, co potřebuje. Jenom jediné znemožňuje jeho sen. Strach z neúspěchu.


Když se pokoušíme být lepší, než jsme, všechno kolem nás se také zlepšuje. – každý den bychom měli chtít být lepší než den předchozí, snažit se neustále posouvat a zlepšovat


Síla lásky, protože když milujeme, vždycky si přejeme být lepší, než jsme. A když usilujeme o to být lepší, než jsme, všechno kolem nás je také lepší.


Dostávám víc, než si moje laskavost zaslouží, řekl Mnich. To nikdy neříkejte, uslyší to život a příště vám dá méně, řekl Alchymista.vždy s díky přijmi, co ti kdo nabízí!!! Síla slov nezná hranic, proto bychom pak mohli dostat méně!  (Myšlení k bohatství a síla slov)


Všecko, co se stane jednou, už se nemusí stát nikdy. Ale všecko, co se stane dvakrát, určitě se stane i potřetí.Co by ti byly platné peníze, kdybys měl umřít. Jen málokdy dokáží peníze zachránit někoho před smrtí. – peníze jsou jen peníze, materiální papírky, ale život, to je to, o co jde, život je to nejcennější, co máme


K čemu použiji myšlenky z této knihy?

Jak jsem již výše napsala, knihu využiji do svého projektu Stezek.

A také se vypsané principy budu snažit uplatňovat ve svém životě. Budu se snažit být více dítětem a věřit procesu. Budu usilovat o svůj osobní příběh a věřit kouzlům života. A v neposlední řadě se budu snažit propojovat veškeré sebevzdělávací knihy propojovat do sebe a všímat si jejich propojenosti.Kniha: Alchymista, Autor: Paulo CoelhoHodnocení (Zatím neohodnoceno :(%):

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 13.02.2021 - 11:01


Je super, že chceš využívat myšlenky z knihy v projektu. Co přesně do něj z knihy přineseš? Jak toho chceš dosáhnout?

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

15.09.2021