logo

Pět příčin selhávání týmu

Body: 2, Hodnocení: 100 %

27.12.2019

Pět příčin selhávání týmu


Patrick M. Lencioni
Motivace k přečtení


Už od let, kdy jsem začal se sportem jsem věděl, že není nic víc než tým. Žádný jednotlivec nedokáže takových úspěchů jako dobře fungující tým, přesto složit jednotlivce ve funkční, efektivní a podnikavý tým není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Proto jsem hledal rady, tipy a ponaučení v této knize a doufám, že se mi to podařilo. Navíc tato kniha byla vyhlášena jako kniha měsíce v TA. Hlavní myšlenky, které jsem si z knihy vzal


Už první věta předmluvy mě chytila za srdce a vystihuje celý příběh knihy.


Nejsou to finance, ani strategie, ani technologie. Největší konkurenční výhodou je týmová práce, a to hned ze dvou důvodů: má neuvěřitelnou sílu a moc a je velmi vzácná.V týmu musí být dostatečná trpělivost. Prioritou by mělo být vybudování důvěry a loajality, jasně stanovené týmové cíle a dostatečná zodpovědnost nebát se říct svůj názor, který je ve prospěch týmu. Až na druhém místě by v tuto chvíli měl být byznys, jelikož kolektiv, který nemá jednu z těchto vlastností, tak stejně selže.  


Dále jsem si uvědomil, že postavy z příběhu se dost podobají některým lidem v našem týmu. Už vím, jak by jsme s nimi měli pracovat a těším se na realizaci teorie této knihy do praxe.Pět příčin


Absence důvěry - neochota se otevřít před členy týmu, obava z jejich následné reakce


Obavy z konfliktu - tým, který postrádá důvěru se vyhýbá konstruktivním konfilktům, které jsou nepříjemné, ale posouvá diskuzi do jiného světa -> světa, ve kterém jsou dialogy záživné a přínosné, kde se řeší problémy rychle, kde se vytrácí politikaření a otevřeně se diskutuje o důležitých tématech


Nedostatek loajality - bez ventilování názorů jen težko vezmou členové týmu rozhodnutí za svá a když rozhodnutí neberou za vlastní, tak ztrácí motivaci


Vyhýbaní se zodpovědnosti - z důvodu neidentifikace s přijatými rozhodnutími si členové postupně vytváří tuto “dovednost”


Lhostejnost k výsledkům - když členové týmu dají přednost egu nebo individuálním cílůmNutno dodat, že tyto příčiny se prolínají mezi sebou a jedna se váže na druhou, tudíž by tým měl odstranit všech pět příčin. Až pak bude tým opravdu fungovat.


Přesto mi tam jedna příčina chybí, a to nedostatek trpělivosti - tým, který je netrpělivý, tak urychluje svá rozhodnutí, což může ovlivnit klvalitu verdiktu a mnoho dalších ohrožení, které mohou čekat v nástraze jménem netrpělivost.


Návrh na překonání páté příčiny - veřejné prohlášení výsledků


U týmů, které jsou ochotny se veřejně zavázat ke konkrétním výlsedkům, je pravděpodobné vysoké nasazení k jejich dosažení. 


Jakou teorii/poznatky bych chtěl přenést do praxe


  1. Podporovat a vytvářet konstruktivní konflikty v týmu
  2. Zvýšit moji otevřenost k důležitým tématům, tím dosáhnu toho, že danou věc budeme řesit do větší hloubky 
  3. Jasněji si stanovovat týmové cíleZávěr


Kniha je velmi čtivá a zábavná. Sám jsem ji přečetl během několika hodin. Doporujčuji ji každému, kdo chce poznat, jak správně sestavit tým a co k tomu potřebujete. Líbí se mi, že v knize je příběh a zároveň závěrečné shrnutí základních myšlenek. Teším se na uplatnění poznatků v praxi během studia v TA.


Kniha: Pět příčin selhávání týmu, Autor: Patrick M. LencioniHodnocení (100 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):- 20.01.2020 - 18:23


Zdendo, taky se těším na praktické uplatnění toho, cos z knihy vyčetl. Hezká esej.

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

15.09.2021