logo

Od nápadu k podnikatelskému plánu

Body: 2, Hodnocení: 80 %

15.12.2020

Od nápadu k podnikatelskému plánu

Ivana Svobodová, Michal Andera


Proč jsem si knihu vybrala?

Název knihy mě velmi zaujal, protože současně čtu knihu, ve které se zkoumá důležitost rolí v týmu a jsem si díky tomu vědoma, že může být ještě dlouhá cesta od nápadu k podnikatelskému plánu. Kniha obsahuje spoustu nových pojmů, které mě při jejím čtení obohatily.


Obsah:


„Podnikání není jen o zisku, je to efektivní způsob řešení problémů v našem okolí.“


Chceme podnikat sami nebo v týmu? Asi prvotní otázka, kterou bychom si měli klást.


Kniha obsahuje mnoho rad a metod, jak začít s podnikáním a hlavně, jak s ním úspěšně pokračovat. Popisuje hledání nápadů a kreativitu vidí jako klíčovou vlastnost pro podnikání. V knize je nastíněno, jak hledat podnikatelské příležitosti. Podrobně je zde popsán podnikatelský plán, jak na něj, na co si dávat pozor a na co se zaměřit. Jednou z nejdůležitějších částí je analýza trhu a zákazníka. Touto cestou zjistíme, jestli pro náš projekt existuje trh, jestli je dostatečně velký a zda má dostatečně velkou kupní sílu. Dále je zde zmíněn obchodní model Lean Canvas, jehož podstatou je vztah, problém, řešení. Lean Canvas nám pomáhá zamyslet se nad naším vlastním byznys modelem. Kniha dále poukazuje na tvorbu finančního plánu nebo využití crowdfunding.


Důležité pojmy:

Elevator Pitch – využít krátký čas pro představení nápadu, na samém počátku podnikatelského plánu, jak zaujmout během minuty


Cash flow – dokument, který nám umožní pohled na naše příjmy a výdaje; první rok – sestavujeme na každý měsíc – tím uvidíme postupný náběh příjmů + případnou sezónnost, pro další rok stačí provádět ke konci období (ke konci roku)


Výsledovka – výkaz zisků a ztrát


Crowdfunding – alternativní zdroj financování zejména malých firem/projektů, online sbírka finančních prostředků od různých investorů


Metody hledání nápadu:

Brainstorming; myšlenkové mapy; painstorming – zaměřuje se na problémy zákazníků (hledáme trápení a problémy v našem okolí), tím zdůrazňujeme podnikatelský aspekt; 6 až 8 nápadů v 5 minutách – rozvíjí naši kreativitu, rozdělit si A4 na 6 čtverců – kreslení nápadů – aktivuje kreativitu, jeden nápad jedno okénko; otázkování – Proč zrovna tyto nápady? Co pro nás bylo při výběru důležité? Bude nápad fungovat i v zahraničí? Chceme cílit na zahraniční klienty?


Doporučené zásady dobrého podnikatelského plánu: srozumitelnost, pravdivost, reálnost (nepřehánět), respektování rizika, uvádění zdrojů, přehlednost


Mé poznatky z knihy:

Zjistila jsem, že některé tyto metody a postupy znám, jen jsem neznala jejich odborný název. Za poslední dva měsíce jsem byla na webináři metody Lean Canvas a na Crowdfunding – Hit Hit. Tím jsem si spojila několik studijních technik – poslech, praxe, čtení, psaní a zpracování. I když je kniha odborná a psaná trochu jako učebnice, dokázala jsem si propojit informace a přirovnat je k praxi. Díky tomu se mi kniha lépe četla a domnívám se, že mi i mnohem více dala. Několik technik bych do budoucna chtěla přinést také do našeho projektu, protože tam vidím potenciál ke zlepšení, takže se plánuji ke knize ještě vracet.

">

Kniha: Od nápadu k podnikatelskému plánu, Autor: Ivana Svobodová, Michal AnderaHodnocení (80 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 18.01.2021 - 18:40


Užitečná kniha k realizování projektů! Jaké techniky chceš přenést do projektu? Co jimi chceš zlepšit? Sledujete v projektu cash flow? Zkus v esejích více reflektovat, přenášet teorii do praxe, popsat jak/jaké problémy Ti kniha vyřešila.

Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

14.06.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

14.06.2021

Kategorie: Učení

Body: 0