logo

Srdce změny

Body: 2, Hodnocení: 94 %

V knize Srdce změny popisuje Jon P. Kotter jak zavést změnu do organizace, kterým krokům se vyvarovat a podle kterých se naopak řídit. Na konkrétních příkladech ukazuje přímý postup kroků, které musíme učinit.

Je zajímavé, že většinu knihy tvoří příběhy konkrétních lidí z praxe a na nich se pak snaží Kotter ukázat co se dá udělat lépe, nebo co je v příběhu dobře. Kniha je rozdělená do 8 kroků řízení změny. Každý krok obsahuje krátké vysvětlení, několik příběhů a schéma postupu.


Jednotlivé kroky pro dosažení změny podle Kottera jsou:

1. Posilujte pocit naléhavosti změny

Důležité pro tento bod je, aby co nejvíce lidí pochopilo, proč je změna důležitá. Je potřeba věřit, že finální stav bude lepší než ten aktuální (takže vlastně začít s myšlenkou na konec?). Je potřeba tento pocit přenést na ostatní. Nemáme se nechat od radit, nebo naopak unést. Snažit se proces uspěchat a skočit k dalšímu bodu příliš brzy může být pro změnu destruktivní. Dávat verbální i vizuální podněty ke změně - workshopy, postery, diskuze...


2. Sestavte vůdčí tým

Je potřeba přesvědčit dostatečné množství (vlivných) lidí, tak aby jejich hlas měl váhu. Musíme být vzorem důvěry a týmové spolupráce. Tyto hodnoty je třeba budovat i ve vůdčím týmu. Vůdčí tým včetně nás musí změnou žít, aby šli příkladem.


3. Formulujte správnou vizi

Stanovení cílů a strategie, jimiž se bude tým řídit při všech fázích změny. Vize by měla členy týmu motivovat a hnát dopředu. formulování strategie, která bude korespondovat s vizí a bude dostatečně odvážná, ale zároveň přiměřená je velice podstatné.


4. Šiřte vizi změny a získávejte její stoupence

Nejdůležitější je komunikovat s okolím. Upřímná a otevřená komunikace, ve které se pokusíme pochopit protistranu. Cílem komunikace by měla být pomoc odstranění překážek, frustrace, zmatenosti a především nedůvěry.


5. Uvolňujte prostor pro jednání a podporujte je

Dostatečná sebedůvěra a ujištění, že dokážeme změnu zařadit. K tomu mohou pomoct příběhy úspěšného zavedení změn, ať už z téhle knihy nebo třeba jiných vzorů, slavných a úspěšných lidí. Sebedůvěra a optimismus u ostatních je důležitý pro zavedení změny. Velkou překážkou může být i šéf nebo manažer, který změně nevěří, nebo nechápe její důležitost.


6. Vytvářejte příležitosti k rychlým úspěchům

Úspěch má možnost překonávat emocionální zábrany. Čím osobnější úspěch je, tím lépe funguje. Změna by měla přinést rychle nějaký viditelný úspěch. To pomůže lidi utvrdit v tom, že změna má smysl a je přínosná. Neúspěch naopak může celou naši snahu pohřbít.


7. Nepolevujte

Nepolevit je důležité. Pro to, abychom nepolevili a zároveň se z toho nezbláznili, nebo psychicky nezhroutili je potřeba řešit jen ty důležité věci. Kniha radí delegovat nedůležité úkoly. S tím nesouhlasím, myslím si že nedůležité úkoly se dělat nemají. Delegovat mám úkoly, které jsou důležité, ale já na ně nestačím ať už schopnostmi nebo časově.

Udržovat naléhavost změny. Jít dobrým příkladem a vyhledávat další, nové příklady lidí a příběhů z venčí které podporují změnu.


8. Upevněte dosažené změny

Dotažení procesu - neusnou u bodu 7 nebo nemít pocit předčasného vítězství. Nové zaměstnance je potřeba ihned naučit změně (i pokud už je de facto zavedená). Změna se musí stát součástí firemní kultury - takhle se to u nás dělá.

Propojení změny a dosažených úspěchů, abych přesvědčil pokud možno všechny ve společnosti.Kniha mi přišla přínosná a v případě nutné změny mi tento postup přijde efektivní, ale možná trochu moc manipulativní. Hodně opakuje snahu přesvědčit ostatní o své pravdě. Což je samozřejmě součástí argumentace. Nicméně charismatický člověk, s dobrými vyjadřovacími schopnostmi a tímto postupem dokáže strhnout lidi ke svému názoru a zavést zdánlivě správnou věc.

Kniha: Srdce změny, Autor: John P. Kotter, Dan S. CohenHodnocení (94 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Křečková - 25.03.2020 - 12:20


Oceňuji, že jsi vybral náročnější knihu na téma změny. A líbí se mi, že jsi to propojoval s myšlenkami i z jiných zdrojů, nebo vyjádřil svůj názor, resp. nesouhlas. Jak se kniha pojí s tím, co aktuálně prožíváš?

Další eseje:

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

17.10.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

16.10.2021