logo

Týmová spolupráce 101

Body: 1, Hodnocení: 80 %

19.01.2021

Proč jsem si vybral tuto knihu? 


Jedním z hlavních faktorů hrajících roli při mém výběru knihy, byla myšlenka pevného základu. Tím myslím, že je důležité budovat a rozvíjet to nepochybně ano, nicméně nic ze zmíněného by nebylo možné bez pevných základů. Proto jsem se rozhodl přečíst si knihu o týmech a týmové spolupráci, abych byl opět o něco blíže opravdovému pochopení významu práce v týmu. Knižní body bezpochyby hrály svou menší roli při mém výběru četby. 


Obsah


Autor nás obeznámí s obecnými základy práce v týmu. Zmiňuje časté důvody, proč někteří jedinci odmítají pracovat v týmu a radši se chtějí se vším vypořádat na vlastní pěst. Nejčastěji hraje roli ego, avšak důvodem může být i naivitači nejistota, což je zapříčiněno jistou nedůvěrou v tým a ostatní členy v týmu. Neposledně jsou i výjimky, kdy jedinec není týmový hráč svou náturou, za což tedy může samotná povaha jedince. 

Dále vnímám jako naučné to, jak autor popisuje, že pro každou problematiku či výzvu se hodí jiný specifický tým. Nad tímto faktem jsem se pozastavil, když jsem si uvědomil, že přestože jsme vskutku různorodý tým, tak budeme po tři roky muset čelit všemožným výzvám společně jako celek. 

Tato myšlenka se mi urodila v hlavě a stále mě nutila nad tímto faktem přemýšlet. Nenadále poté jsem se v další části dočetl, že pokud z týmu cítíme potenciál vytvářet a budovat velké věci i přestože není tam, kde být chce. Můžeme jednat mnohými způsoby, autor doporučuje především rozvíjení členů, což vnímám jako velmi reálné řešení pro náš tým, pokud by taková situace měla nastat. Dále zmiňuje například přijetí nových členů, či naopak zbavení se neschopných členů týmu. Neposledně poukazuje na možnost změny vedení, která leckdy může být jednoduchým řešením složitého problému.

Jsou zde také zmíněny pravidla týmové spolupráce spolu s vlastnostmi, které by měl dobrý tým ztvárnět. Dle mého názoru jsou tyto vlastnosti o něco málo více důležité než jiné a to proto, že je náš tým již praktikuje. 


Členové týmu spolu komunikují.

Členové týmu se o sebe navzájem starají

Členové týmu rostou spolu.

Každý člen týmu hraje svoji roli.


Autor hlouběji rozebírá problematiku slabších článků týmu a nabízí nám vysvětlení proč daný problém vzniká. Pramení to částečně i z knihy 5 příčin selhávání týmů, blíže z obavy z konfliktu. Tedy když se jedinec, který spolupracuje s týmem a je aktivní, bojí konfrontovat jiného člena týmu, který například neplní své úkoly. Díky této obavě se radši daný jedinec rozhodne pro cestu bez konfliktu, což znamená, že vykoná práci za neaktivního člena týmu a neupozorní ho, že tak učinil. Toto by dlouhodobě vedlo k frustraci, špatné atmosféře a především narušení safe-space v týmu. Tudíž je nezbytné problémy řešit ihned, co nastanou například upozornit člena týmu o jeho neaktivitě hned po nevykonání úkolu. Já osobně si myslím, že leckdy i obyčejná konverzace s daným členem jako s přítelem, dokáže leccos odhalit o potencionálním důvodu jeho neaktivity. 
Závěr 


Knihu jsem shledal vcelku zábavnou, ale především naučnou. Jelikož je tým a spolupráce v týmu značná náplň našeho studia, bylo jednoduché knihu pochopit díky prostému propojení si textu v knize s reálnými zkušenostmi například z dialogu. Po přečtení této knihy jsem si uvědomil více do hloubky, že opravdu každý má své místo v efektivním týmu. Myšlenka na závěr zní, že jsem si vědom propojení knih s reálným životem, ale tato kniha mě utvrdila v názoru, že knihy se dají propojit se znalostmi z jiných knih. Zmínil jsem již přiklad 5 příčin, ale opravdový aha-moment byl tehdy, kdy autor vylíčil svou myšlenku, že pokud chceme vytvořit něco, co má cenu, je potřeba týmové spolupráce. Toto tvrzení se mi pojí s jedním ze “zákonů“ z knihy 48 Laws of Power. 

Law 18. Do Not Build Fortresses to Protect Yourself – Isolation is Dangerous

Autor v tomto zákoně vysvětluje důležitost týmu a soudržnosti a poukazuje na fakt, že opravdu nejde být na všechno sám a být nejlepší. 


Kniha: Týmová spolupráce 101, Autor: John C. MaxwellHodnocení (80 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 27.01.2021 - 18:19


Propojování knih v eseji je skvělé, jen tak dál! Jak vnímáš týmování Ty, se svými zkušenostmi z kolektivního sportu? Máš nějaké své praktické zkušenosti se skládáním a udržením týmu, který spolu má být po 3 roky? Věřím, že máš zkušenosti, které lze přenést ;-).

Další eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024