logo

Týmová spolupráce s jednoduchými(?) pravidly

Body: 2, Hodnocení: 100 %

12.12.2019

V současné době se jedná již o klasiku mezi odbornými knihami zabývajícími se problematikou týmové práce. Pro studenty zabývající se týmovou prací se jedná o zajímavou knihu, ale pro studenty Tiimiakatemia® se jedná o knihu, kterou by neměli vynechat. To, co většina ostatních v knize pouze přečte, studenti (resp. týmoví podnikatelé) v Tiimiakatemiích po celém světě skutečně prožívají. Když jsme četli příběh, kterým Patrick Lencioni uvedl, popsal a vlastně i vysvětlil celou problematiku 5 příčin selhávání týmů, analogicky se nám hlavou promítaly hodiny (a hodiny) strávené v dialozích se studenty. Měli jsme v hlavě jen jednu myšlenku: „Patrick to trefil.“ Ta neuvěřitelná shoda Patrickova příběhu s tím, který žijeme v Tiimiakatemia® Prague byla do očí bijící. Stejně jako v Patrickově týmu (v knížce to byl tým Kathryn), tak i v našich týmech se čas od času a v různé míře objevuje nedostatek důvěry, obavy z konfliktu, nedostatek věrnosti, vyhýbání se zodpovědnosti a lhostejnost k výsledkům.


Je zajímavé, jak Patrick vysvětluje např. pojem důvěra. Podle autora se nejedná o důvěru, kdy předvídáme chování konkrétní osoby (založené na minulých zkušenostech), ale o důvěru mezi členy týmu, kde každý ví, že záměry jeho kolegů jsou dobré. Vytváří se tím tzv. bezpečný prostor, který na dialozích potřebujeme, bez kterého by dialog vůbec nemohl existovat. Jedná se o důvěru, kdy se každý člen týmu může bezpečně otevřít. Jen tehdy existuje důvěra v týmu a tým se může posouvat dál.


Mezi další pojmy, které shledáváme významnými pro fungování týmu, jsou např. konstruktivní či produktivní konflikt vs. destruktivní konflikt vs. interpersonální konflikt, groupthink, umělá harmonie, touha po shodě, potřeba jistoty, konsenzus, interpersonální nepohodlí, nízké standardy, nejednoznačnost, měřítka úspěchu týmu, status týmu, individuální status, ego a některé další.


Kniha nabízí odpověď na otázky: Jak udržet vysoký standard výkonu kolegů? A jak nastavený vysoký standard výkonu kolegů udržet dlouhodobě?, tedy na otázky, které naše „již brzy týmové podnikatele“ trápí od začátku jejich studia. A snad jakoby to autor tušil (ba ne, Patrick určitě věděl, že je nutné přijít s návrhy, jak jednotlivé příčiny selhávání týmu řešit), nabídl v knize cvičení pro překonání jednotlivých příčin selhávání týmů, která by mohli provádět: osobní dějepis (nezkoušeli jsme ho?), týmová efektivita, osobnostní profil a behaviorální preference, třistašedesátistupňová zpětná vazba, kaskádové pokyny, správné časování, analýza nepředvídatelných událostí a nejhorší scénář a některé další.


Tým potřebuje k práci vzájemnou důvěru, konstruktivní konflikty, věrnost, přijímání zodpovědnosti a zájem o výsledek. Chybí-li jen jeden z těchto prvků, už se nedá mluvit o týmové práci. Zvládnou oba naše týmy a týmy v dalších letech identifikovat a překonat příčiny neúspěchu týmů? Pevně věřím, že ano … s nadšením jim vlastním a knihou od Patricka Lencioniho by se to mělo povést.


Celkem získáno 21 porozumění/vhledů. Kolik jich získáte vy?


Kategorie: Týmoví koučové doporučují. Kniha měsíce prosinec 2019 v Tiimiakatemia® Prague.


Další (výše nezmíněné) vhledy:

Důvěra je přeužívaný pojem, kterému každý rozumí jinak.

Zodpovědnost je přeužívaný pojem, kterému každý rozumí (trošku) jinak.

Kniha obsahuje jednoduchý diagnostický nástroj k ohodnocení náchylnosti týmu k příčinám neúspěchů týmů. Použijeme jej?

Některé hlavní principy z knihy 5 příčin selhávání týmů lze propojit s principy z knihy Pátá disciplína.

Podle znalostí z knihy lze identifikovat, v jaké fázi vývoje tým právě je.


Kniha: 5 příčin selhávání týmů, Autor: Václav Švec, Jana KřečkováHodnocení (100 %%):

Nový komentář:Komentáře (0):Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 2

28.11.2023

28.11.2023

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

27.11.2023