logo

Tajemství úspěšných týmů

Body: 1, Hodnocení: 50 %

Tuto knihu jsem si vybrala, protože chci získat více informací o tom, jak být týmový hráč. Jak zlepšit mou týmovou spolupráci.


Hodnocení


 • Z mého pohledu se tato kniha řadí mezi takové knihy, které dokáži shrnout do pár vět.
 • Na této knize jsem se naučila techniku rychločtení. K mému udivení si z knihy odnáším mnohem více informací a postřehů, jelikož jsem knihu četla velmi krátkou dobu a tak jsem nic nezapomněla.


Co mi kniha přinesla? Co si z knihy odnáším?


1) Učte se od nejlepších! - Najít týmy, které dobře fungují a zjistit proč. Znalosti pak mohu aplikovat do svých situací

 • Kde mohu vidět příklady skvělých týmů: pracovníci pohotovosti v nemocnici, hasiči, orchestr, cyklistický tým, velká církev, fotbalový tým, speciální armádní jednotky, tým automobilových závodníků, pracovníci restaurace atd.

2) Důležitá je odpověď na otázku - Jak jsme se dostali do této situace? - zodpovězením této otázky můžeme lépe najít řešení pro současný stav.

3) Jaké jsou výzvy v našem oboru? Jaký je náš úkol? Jaký je náš první krok?


Myšlenky k zamyšlení:

 • "Nic nepročistí myšlení tak jako bezprostřední hrozba."
 • Tým nemůže být opravdu týmem, když jeho členové nevědí, co mají dělat
 • Tým nikdy nedosáhne té nejvyšší výkonnostní úrovně, pokud jeho členové neprojevují opravdový zájem a starost jeden o druhého.
 • Čím více lídr rozhoduje, tím více se vzdaluje od vedení výkonného týmu
 • Ví můj manažerský tým, JAK snižovat náklady?
 • Vyzdvihnout před davem, ale kárat mezi čtyřma očima!
 • Mít velmi výkonné týmy je strategie, prostředek, jak se k cíli dostat. Nejde tedy o cíl jako takový.Tři pilíře: VÝBĚR - správný výběr člena týmu, VÝCVIK - správný výcvik členů týmu, TÝMOVÝ DUCH - společné nadšení


ZAPADNUTÍ - zapadne tento člen do týmu? Dokáže se ten člověk učit a růst? Podřídí se vedení a výcviku? Jaký je jeho přístup a jak pohlíží na život? Jaký je to člověk? Sdílí naše hodnoty? Vyhovuje ten člověk našim potřebám?

TRÉNINK - zdokonalení schopností, rychlosti a důslednosti

SPOLEČNÉ ŽITÍ NAŠICH ŽIVOTŮ - jednání týmu jako jedna rodina


Dobrý proces:

 • pravidelné schůzky
 • pečlivé zkoumání postupu týmu v každé části akčního plánu
 • disciplinovaný přístup k řešení problémů
 • pohánění se navzájem k zodpovědnosti
 • to, že se někdo nezapojuje je projevem něčeho jiného, jedná se o symptom, nikoliv o příčinu - musíme zjistit, jak využít jeho dovednosti - zjistit v čem je dobrý


K vybudování týmu, který odvádí dlouhodobě vynikající výkony musíme...

 • získat ty správné lidi
 • pomoci jim růst
 • vytvořit prostředí, v němž je opravdový zájem a péče o druhé normou


Klíčové prvky výkonného týmu:


 • výběr, zapadnutí, lidé, získat správné lidi, výcvik, trénink, dobrý proces, pomáhat druhým růst, žít životy společně, prostředí, otevřenost, péče o druhé
 • TALENT - prvním prvkem při budování skvělého týmu. Potřebujeme lidi, kteří do týmu dobře zapadnou. Ti musí mít touhu a kapacitu učit se a růst. Jsou to lidé, kteří rádi pracuji pro tým, jehož jsou součástí. Dobré týmy se vždy skládají z talentovaných lidí.
 • DOVEDNOSTI - představují řadu určitých zvyklostí, které je možné se naučit a učit je ostatní. Rozvoj dovedností umožňuje dlouhodobý rozvoj a zlepšování. Bez dovedností nemohu přispět ničím opravdu hodnotným. Zlepšení v oblasti dovedností = zlepšení v oblasti výsledků.
 • KOMUNITA - místo, kde se lidé navzájem dobře znají, dobrovolně jeden druhému slouží a upřímně se jeden o druhého starají. Je to místo, kde lidé společně slaví a truchlí. Je to prvek, který významně přispívá k výkonu velmi výkonného týmu. Je to zjištění, že člověk není na cestě sám. Je to poznání, že při nás vždy někdo stojí.


Principy pro vytváření komunity:


 • Nespěchejte - nikoho nenuťte
 • Těžte se z malých věcí i z velkých vítězství
 • Otevřeně vyjadřujte vděčnost a uznání
 • Nacházejte způsoby, jak sloužit druhým v týmu
 • Potřeby týmu by měli mít přednost před mými potřebami
 • Buďte přístupní
 • Přemýšlejte o aktivitách, které byste mohli dělat společně jak v kanceláři, tak mimo ni.
 • Budování komunity by měla být stálá priorita
 • Nepřestávejte hledat způsoby, jak trávit čas spolu s ostatními


DOVEDNOSTI + KOMUNITA + TALENT = VÝSLEDKY

Výsledky jsou skutečným cílem.


Zhodnocení své současné reality

 • Realita je nejlepším přítelem lídra. Jaká jsou fakta? Jak dobře si váš tým v současnosti vede? Máme vůbec tým? Jaké jsou trendy? Jaké jsou výhody do budoucna? Čím chci v budoucnu být? Dostane nás náš současný postup tam, kam chcete? Jaké je kvalita vašeho života?

Zhodnotit týmový talent

 • Mám správné hráče? Čím může každý jednotlivec přispět? Chtějí se členi celoživotně vzdělávat? Chtějí být součástí něčeho většího, než jsou oni sami? Jsou to týmový hráči?

Zhodnotit týmové dovednosti

 • jaké jsou individuální a kolektivní dovednosti? Jaké jsou nutné dovednosti pro chod týmu? Jaký je plán na odstranění dovednostních nedostatků? - nepokoušejte se odstranit všechny nedostatky najednou, určete priority, nechte si pomoct od týmu

Budovat skutečnou komunitu

 • Co mohu udělat pro to, aby se členi lépe poznali? Aby společně slavili úspěchy jak týmu, tak jednotlivce?

Veďte na vyšší úroveň

Kniha: TAJEMSTVÍ TÝMŮ - CO výjimečné týmy vědí a jak postupují, Autor: Mark Miller a Ken BlanchardHodnocení (50 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 02.02.2021 - 19:35


Pomohla Ti kniha i porozumět tomu, jak vytvořit dobrou komunitu? Zkusila jsi odpovědět na otázky uvedené u jednotlivých zhodnoceních? Jak si stojíme?

Další eseje:

Kategorie: Marketing

Body: 0

28.02.2021

Kategorie: Učení

Body: 2

22.02.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

22.02.2021