logo

Tajná řeč těla

Body: 1, Hodnocení: 70 %

27.11.2019

Důvod motivace k přečtení


Knihu mi doporučil Otto po tom, co jsem s ním mluvil o tom, že chci umět lépe jednat s lidmi.


O čem kniha je


Kniha se zabývá technikami, které čtenáři pomohou zlepšit jeho řeč těla, naučí ho pozorovat řeč těla ostatních, a vysvětlí mu v jakých situacích je dobré tyto techniky použít a čeho tím docílí. Dále jsou tyto techniky podpořeny teoriemi, proč tomu tak je.


Zajímavé myšlenky


Řeč těla je podtrhnutí toho, co říkáme - Každý vnímá řeč těla druhých a podvědomě si dělá o druhém obrázek. Pokud se naše řeč těla naprosto liší od toho, co říkáme nahlas, může u druhé osoby vyvolat nedůvěru a opovržení. Pokud je však použita správně, dokáže podpořit to, co říkáme.

Nepodřizovat se - Jednejte s lidmi vždy buďto z pozice dominantní nebo vyrovnané. Pokud se podřídíte, může s vámi druhá osoba snáze manipulovat. Občas může být podřízení součástí taktiky, ale je to riskantní.

Osobní prostor - Každý má kolem sebe pomyslný osobní prostor, který se rozšiřuje a zmenšuje podle toho, o jaký typ rozhovoru jde. Čím bližší si obě osoby jsou, tím menší tento prostor je.

Je důležité kde stojíme a sedíme - Pokud chcete dobře vycházet s cizím mužem, stoupněte si k němu z úhlu cca 90 stupňů. Muži podvědomě berou jako hrozbu, pokud proti nim stojíte čelem. Ženy to mají přesně naopak, k nim stůjte ideálně čelem a při vzájemném sbližování se posunujte tak, abyste byli bok po boku.

Sebeúcta je důležitá - pokud se nenávidíme a podceňujeme, tak to budeme reflektovat i do chování ostatních vůči nám. 

Chodit a sedět vzpřímeně pomáhá - Vypadáme díky tomu vyšší, což nám hodně přidává naší důležitosti a máme větší respekt. Pro lidi je výška důležitá a symbolizuje sílu.

Ovládnutí prostoru - Pokud chcete mít dominantní pozici ve vyjednávání, je důležité ovládnout co možná nejvíce prostoru pro sebe (například rozložením svých věcí po stole). Dále je užitečné ovládnout nebo narušit prostor druhého. To se dá udělat vpádem do jeho osobního prostoru pod jakoukoli záminkou (např. mu v kanceláři chcete ukázat něco v předloženém dokumentu, a proto vstoupíte do jeho osobní zóny).

Rozmístění kanceláře - Velká, dobře umístěná kancelář vyjadřuje postavení. Každá kancelář je rozdělena do dvou pomyslných zón, osobní a veřejnou. Osobní zóna by měla být ideálně oddělena velkým pracovním stolem. Pokud nechcete, aby byla vaše osobní zóna narušena, dejte si kolem stolu nějaké překážky (koš, skříňku, květinu apod.). Pokud je vaše osobní zóna narušena tím, že si na váš stůl položí oponent nějaký svůj předmět, dejte na něj naoplátku nějaký svůj, a při námitce, že tam má věci on, mu jej s omluvou, že jste si toho nevšimli, vraťte.

Ovládnutí času - Pokud někdo ovládá čas druhého, je nad ním. Pokud chcete mít přesilu ve vyjednávání, narušte časovou harmonii druhého (nechte ho čekat). Nikdy sami nečekejte více než 15 minut, dostanete se tak snadněji pod vliv druhé osoby.


S čím souhlasím


Jelikož jde o odborné téma, které jsem více nestudoval, takže musím souhlasit tak nějak se vším.


S čím nesouhlasím


Jediná věc, se kterou nesouhlasím, je tvrzení, že řeč těla je mnohem důležitější než mluvené slovo. Jenže to by znamenalo, že se s Filipíncem můžu klidně bavit německy a bude mi rozumět, jen kvůli tomu, že u toho budu dobře stát, gestikulovat apod. Důležitost bych oboum dával tak pade na pade.


Co mi kniha přinesla


Díky knize rozumím důležitosti řeči těla, dávám si pozor na to, jakou řeč těla mají ostatní při tom, když mluví, a díky tomu dokážu o daném člověku a jeho názorech vyvodit více než říká.

Dále jsem se naučil určité techniky praktikovat a snažím se je zdokonalovat. Musím podotknout, že ač praktiky sám ještě neumím používat tak přirozeně a hladce, tak už teď mi dobře fungují. Umím lépe vyjádřit, že s daným řečníkem souhlasím či nesouhlasím, umím na sebe lépe strhnout pozornost, když potřebuji, a vím, kam si sednout či stoupnout, když se chci více prosadit nebo když chci být zrovna mimo dění. Umím lépe používat zrakový kontakt, rychlost chůze apod.Kniha: Tajná řeč těla, Autor: D. LewisHodnocení (70 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Václav Švec - 17.12.2019 - 18:14


Z mé zkušenosti vyplývá, že neverbální komunikace prozrazuje mnohem více než verbální. Neverbální komunikace totiž té verbální dává rozličnou hloubku, šířku ... tzn. desítky možná stovky (?) různých úrovní, které vnímáme podvědomě a chápeme pokaždé trochu jinak. ;) Zkus se nad tím ještě zamyslet. Není to o extrému s dvěma chlapíky, co každý mluví jiným jazykem. (Ale i tak by se asi domluvili jen prostřednictvím neverbální komunikace. Jsem si tím celkem jist. ;)). Koukám, že máš i neměnný styl struktury eseje. Zkus i při psaní eseje trochu improvizovat - líbí se mi, že si vypíšeš pojmy, ale jak jsi je použil? Co ses naučil za dovednost? A jak jsi ji použil v praxi? Fungovala? V čem ano? V čem ne? Proč to tak bylo? Pojď hlouběji. ;) To dáš.

Další eseje:

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

17.10.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

16.10.2021