logo

Tvorba business modelů

Body: 2, Hodnocení: 100 %

Tvorba business modelůProč jsem si knihu vybrala a jaká byla moje očekávání?


Knihu jsem zvolila proto, abych se naučila správně tvořit business modely a porozuměla jim. Business model by měl být vytvořen pro každý projekt, který v TAP uskutečňujeme. Od knihy jsem očekávala, že po jejím přečtení budu schopna vytvořit přehledný business model.


O čem kniha je?


Kniha popisuje, co je to business model, proč je důležitý a k čemu se využívá. Seznamuje nás s jednotlivými prvky business modelu a jasně je specifikuje, abychom jim dobře porozuměli. Během čtení knihy narazíme na různé vzory business modelů. K správnému pochopení toho, jak jednotlivé business modely fungují, nám pomůžou praktické příklady firem jako např. Gillette nebo Amazon. 


Jaké teoretické (a jiné) znalosti si z knihy odnáším a kde je můžu v budoucnosti využít?


Business model = základní princip, jak firma vytváří, předává a získává hodnotu


9 stavebních prvků business modelu:


1.     Zákaznické segmenty


·      definují různé skupiny osob či subjektů, na které se chce podnik zaměřit

·      typy zákaznických segmentů:


o   masový trh – trh pro zboží vyráběné ve velkém měřítku pro skupinu významného počtu konečných spotřebitelů (typické pro sektor spotřební elektroniky)

o   nikový trh – zaměřuje se na specifické a specializované zákaznické segmenty; často se setkáváme v dodavatelsko-odběratelských vztazích

o   segmentace – některé business modely rozlišují mezi tržními segmenty a mírně odlišnými potřebami a problémy; segmentace trhu = metoda marketingového řízení, která se zabývá analýzou trhu, kdy se podnik snaží poznat a analyzovat strukturu trhu, kde chce svůj výrobek/službu nabízet

o   diverzifikace – firma se zaměřuje na dva nesouvisející zákaznické segmenty s velmi odlišnými potřebami a problémy; diverzifikace trhu = politika rozlišování obchodovatelného sortimentu, motivovaného snahou o snížení závislosti na trzích s malým odbytem

o   vícestranné platformy/trhy – některé firmy se zaměřují na dva či více vzájemně provázaných zákaznických segmentů
2.     Hodnotové nabídky


·      Popisují spojení výrobků a služeb, které vytvářejí hodnotu pro určitý zákaznický segment; hodnotová nabídka = důvod, proč zákazníci dávají přednost konkrétní firmě před jinou

·      K tvorbě hodnoty pro zákazníka mohou přispět tyto prvky:


o   Dostupnost

o   Snižování nákladů

o   Novota

o   Výkon

o   Přizpůsobení

o   Značka/brand, status

o   Cena

o   Pohodlnost/využitelnost

o   Design


3.     Kanály


·      Popisují, jak firma komunikuje se zákaznickými segmenty a jak k nim přistupuje, aby jim předala hodnotovou nabídku

·      Funkce kanálů:


o   Zvyšování povědomí o výrobcích/ službách mezi zákazníky

o   Pomoc zákazníkům se zhodnocením hodnotové nabídky firmy

o   Nabídnutí konkrétních produktů/služeb

o   Předání hodnotové nabídky zákazníkům

o   Poskytování poprodejní zákaznické podpory


4.     Vztahy se zákazníky


·      Popisují typy vztahů, které si firma buduje s jednotlivými zákaznickými segmenty

·      Vztahy se zákazníky mohou vycházet z těchto motivací:


o   Osobní asistence

o   Individualizovaná osobní asistence

o   Samoobsluha

o   Automatizované služby

o   Komunity

o   Spolutvorba


·      Kategorie vztahů se zákazníky:


o   Osobní asistence

o   Individualizovaná osobní asistence

o   Samoobsluha

o   Automatizované služby

o   Komunity


5.     Zdroje příjmů


·      Představují hotovost, kterou firma generuje z každého zákaznického segmentu

·      Business model se může opírat o 2 různé typy zdrojů příjmů – transakční příjmy z jednorázových zákaznických plateb; opakující se příjmy z průběžných plateb

·      Generovat příjmy lze několika způsoby:


o   Prodeje aktiv

o   Poplatek za užití

o   Poskytování licencí

o   Půjčování/pronájem

o   Předplatné

o   Reklama

o   Brokerage fees


Brookerage fees – tento zdroj příjmů vychází ze zprostředkování služeb mezi dvěma stranami; je to tzv. „makléřský poplatek“ a je účtován makléři za provádění transakcí nebo poskytování specializovaných služeb (nákupy, prodej, konzultace, vyjednávání …)


6.     Klíčové zdroje

 

·      Popisují nejdůležitější aktiva, která jsou nutná k tomu, aby business model fungoval

·      Klíčové zdroje lze rozdělit do následujících kategorií:


o   Fyzické zdroje

o   Duševní zdroje

o   Lidské zdroje

o   Finanční zdroje


7.     Klíčové činnosti


·      Nejdůležitější aktivity, které musí firma vykonávat, aby její business model fungoval

·      Klíčové činnosti lze rozdělit do těchto kategorií:


o   Výroba

o   Platforma/síť

o   Řešení problémů8.     Klíčová partnerství


·      Síť dodavatelů a partnerů, která je nutná k tomu, aby business model fungoval

·      Odlišné druhy partnerství:


o   Strategická spojenectví mezi subjekty, které si nekonkurují

o   Spolupráce, tzn. strategická partnerství mezi konkurenčními subjekty

o   Společné podniky s cílem vytvářet nové podnikatelské projekty


9.     Struktura nákladů


·      Představuje veškeré náklady související s fungováním business modelu

·      Struktura nákladů může mít následující vlastnosti:


o   Fixní náklady = náklady nezávislé na objemu vyráběných výrobků/poskytovaných služeb (např. služeb)

o   Variabilní náklady = náklady nezávislé na objemu vyráběných výrobků/poskytovaných služeb (např. služeb)

o   Úspory ze sortimentu = nákladové výhody, které firma získává díky rozšíření produkce

o   Úspory z rozsahu = nákladové výhody získané prostřednictvím vyššího rozsahu provozu


Všechny výše uvedené teoretické znalosti, které jsem si z knihy vytáhla, se chystám využít v praxi při studiu TAP. Chci vytvořit fungující a správně strukturovaný business model pro svůj budoucí projekt.


Co se mi na knize líbilo a jak splnila moje očekávání?

 

Kniha moje očekávání splnila. Nejen, že jsem si výrazně rozšířila svůj slovník, ale díky ní si teď business model dokážu lépe představit. Už pro mě neznamená pouze obyčejnou šablonu, ale jasně chápu jednotlivé části, které musím vyplnit. Líbilo se mi, že každá část byla jasně specifikovaná a podrobně vysvětlená. Jsem si jistá, že až budu tvořit business model pro svůj projekt, budu v něm vidět vyšší smysl a budu mu dávat větší hodnotu, než dříve. 


Co se mi na knize nelíbilo?


V online verzi, kterou máme na G-Disku, se často objevovaly chyby, překlepy, nedopsaná slova, špatně přeložené fráze nebo nedotištěné grafy. To mi čtení znepříjemnilo. Nevím však, jestli tomu tak je i u verze knihy, kterou bych si zakoupila v obchodě. Poslední dvě kapitoly už mě tolik nebavily. Kniha je na mě moc dlouhá. 


Kniha: Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev, Autor: Alexander Osterwalder, Yves PigneurHodnocení (100 %%):

Nový komentář:Komentáře (0):Další eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 0

05.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

05.12.2021