logo

Učící se organizace a jejích pět disciplín

Body: 3, Hodnocení: 95 %

21.01.2021

Proč jsem si vybral tuto knihu?


Abych pravdu řekl, hlavním motivátor při čtení této knihy pro mě byly knižní body, které jsem potřeboval získat ke zkoušce z předmětu učící se organizace. Knihu jsem neměl v tištěné podobě, tudíž jsem si sezení za monitorem celý den tak neužil. Avšak tuto knihu jsem si nevybral ryze z důvodu získání knižních bodů, zajímalo mě také, jak funguje správná organizace? Je náš tým tam kde být má, či být chce? Celkově jsem si sám v sobě chtěl odpovědět na otázku co mně osobně dá přečtení této knihy především, protože jsem nevěděl co očekávat. Obsah 


Kniha sama o sobě pojednává primárně o týmu a týmové spolupráci. Avšak věnuje se i myšlence změny myšleník lepšímu a o tom, že je vždy co zlepšovat. Pod tímto jsem si vyložil, že je důležité mít správný “mindset“ na věci, kterým se aktuálně věnujeme. Jednoduchou změnou svého myšlení, dokážeme ovlivnit kurz své cesty za našim cílem způsobem, jakým si neumíme představit. Právě toto vnímám jako hlavní myšlenky, jenž se nám autor snaží po celou knihu předat. Naučit se, jak se učit společněchtít se učit a růst společně, a především se nebát chybovat, přeci jen chyby jsou naše nejcennější zkušenosti. Kniha je rozdělena do 5ti disciplín učící se organizace, kterými by se měla jakákoli společnost řídit. Osobní mistrovství 


Tato disciplína se mi líbila díky její hloubce, je to kapitola, jenž pojednává o důležitosti neustálého připomínání si a prohlubování své osobní vize. Proto tedy autor zahájí tuto kapitolu vytyčením toho, co je pro nás důležité a proč bychom se toho měli držet. Dále se soustřeďuje na pochopení a vysvětlení vztahů jak mezi jednotlivci, tak mezi individuálním a kolektivním učením. Neposledně autor mluví o jakémsi duchu, který panuje ve skupinách, které mají zájem se učit a společně růst. Tato myšlenka mi byla velmi blízká, jelikož zastávám názor, že stejná energie se vyskytuje i v našem týmu a obecně v TAP. Celková myšlenka této disciplíny se tedy dá shrnout, jako hlubší pochopení sebe samého a významu naší vize, tedy upevnění naší osobní vize. Toto plyne ze zájmu se obohacovat, vzdělávat a rozvíjet se. Mimo jiné toto vychází z hlavních dvou pohybů, které nám autor představí.


1.     Neustále připomínání si naší osobní vize 


2.     Získávání objektivního pohledu na svět 


  

Mentální modely 

Pro mě tato kapitola znamenala uvědomění ve smyslu, že každý z nás je naprosto odlišný, přesto hraje každý svou roli v našem týmu. Autor zde mluví o faktu, že každý z nás je z jiného prostředí, tím pádem každý z nás jinak nahlíží na danou problematiku a celkově na svět. Má tedy jinou představu o světě než my, tudíž žije ve své vlastní skutečnosti a my zas v té své. Tato kapitola tedy pojednává o tom, jaké jsou naše vnitřní představy o tom, jak funguje svět, tedy jak svět vnímáme a jak reagujeme v určitých situacích. Samotné modely znázorňují představy, které nám mohou buď přilepšit v učení, či mohou zapříčinit opak. Základem disciplíny mentálních modelů jsou dovednosti a nástroje na jejich utváření. 

1.     Vyrovnáváním se s rozdíly mezi zastávanými teoriemi (tím, co říkáme) a uplatňovanými teoriemi (tím, co Děláme)

2.     Rozpoznávání skoků abstrakce 

3.     Odkrytí levého sloupce (Vyslovením toho, co obvykle neříkáme)

4.     Vyvažování schopnosti zkoumat názory druhých a schopnosti obhajovat vlastní stanoviska (dovednosti potřebné pro efektivní společné učení) 


Sdílená vize 


Je cíl, jehož hodnoty sdílí všichni členové týmu a věnují maximální nasazení jeho dosažení. Tato disciplína se mi četla o něco lépe než ostatní, jelikož pojednává o tématice, kterou aktuálně probíráme i v týmu. Po naší celotýmové training session, kdy jsme rozebírali toto téma opravdu do hloubky, jsem odešel s pocitem, že to máme víceméně uzavřené, avšak právě při čtení této kapitoly jsem si uvědomil, že tomu tak opravdu není. Tato kapitola představuje palivo pro efektivní tým. Má-li tým špatně nastavenou vizi, tedy špatné palivo, znamená to, že může mít sebelepší členy, a přesto nikdy nedojede tak daleko a nedosáhne na takové výsledky, jako tým, co je poháněn správným palivem, tedy pevnou společnou vizí. Vnímám vizi jako subjektivní téma, jelikož dle mého názoru to není věc, co se dá jednoznačně určit a následovat, ale spíše proces, který nás učí poznat sebe samé. Tím že zjistíme, kdo sami jsme, zjistíme také co jsou naše hodnoty či motivátory a čeho chceme dosáhnout.Týmové učení 


Tuto kapitolu dobře známe všichni, jelikož praktikujeme dialog, či jeho určitou formu, na každé naší training session. Diskusí, či dialogem, kdy si necháváme prostor se vyjádřit a zároveň opravdu nasloucháme, řešíme hluboké myšlenky, a to společným myšlením, jako tým. Tudíž spolu s předešlou disciplínou mi i tato byla blízká, díky možnosti propojení si knihy se situacemi z reálného života. Sama o sobě tato disciplína představuje možnost rozvoje všech členů individuálně, díky společnému učení a růstu. Systémové myšlení 


Myšlenka, která je pro tuto disciplínu stěžejní, je myšlenka nadhledu. Je zde vyzdvižena důležitost koukat se na problémy jako na celky, ne pouze na jednotlivé části daného problému. I přesto je však důležité pochopit každý úsek problému, pro jeho kompletní vyřešení. Jsou zde zmíněny i vztahy a jejich důležitost, spolu s přidanou hodnotou zpětné vazby a neposledně a nám jsou představeny dva archetypy.


Posilující zpětná vazba = Především důraz na růst, naše očekávání se samo naplňuje 


Vyvažující zpětná vazba = Důraz na cíl a držení směru na cestě za naším cílem 


Archetyp = Strukturní vzorce, rozbíjejí složité problémy na jednodušší celky 


Archetyp 1 = Meze růstu, růst týmu naráží na jisté faktory omezující růst


Archetyp 2 = Jeden hlavní problém zapříčiní více menších problémů a tým se zasekne na řešení menších problémů vytvořených daným velkým problémemZávěr 


Čtení této knihy pro mě bylo velmi obtížné, vzhledem k autorově oblibě metafor a celkové náročnosti textu. Kniha je to vskutku obsáhlá a náročná na pochopení, jelikož je v ní hodně informací a odborných pojmů. V mé pozici vnímám knihu jako obohacující, avšak si nemyslím, že je reálné knihu opravdu pochopit a poučit se z ní ve větším měřítku hned na poprvé. Nicméně jsem vděčný za přečtení této knihy, jelikož jsem došel k názoru, že ne všechny knihy, které čtu, mě baví. Což mě opět posouvá o krok blíže tomu, doopravdy vědět kdo jsem, co mě baví a kde chci být.

Kniha sama o sobě je velmi užitečná pro budoucí studium v TAP, jelikož TAP již praktikuje mnoho disciplín, a tudíž je dobré je znát nejen z praktické stránky ze života, ale i z akademické stránky teorie. Tato kniha mi velmi úzce připomínala knihu 5 příčin selhávání týmů. Přestože v této knize autor pojednává o disciplínách, které týmů pomáhají a v druhé knize je tomu naopak, vnímám toho hodně společného pro obě. Například fakt, že obě knihy jsou tvořeny 5ti hlavními částmi a přesto, že jsou části to samostatné, jsou jedna na druhé závislé a ovlivňují se. Stejně jako v případě, že by jedinec v týmu měl problém s osobním mistrovstvím, tedy sám se sebou, bylo by pro něj nemožné pochopit ostatní a jejich motivátory. 

Jsem rád, že jsem knihu přečetl, nejen kvůli bodům, které za to získám, ale hlavně kvůli sám sobě. Obohatil jsem se o nové zkušenosti a vhledy, které jsem si z knihy odnesl a odcházím spokojený. Kniha: Pátá disciplína, Autor: Peter M. SengeHodnocení (95 %%):

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 27.01.2021 - 18:29


Líbí se mi, že propojuješ zážitky z týmu s knihou i to, že jsi našel osobní motivaci projít si touto knihou. V TAP praktikujeme mnoho disciplín (a doufám, že postupně všechny), protože usilujeme o to býti učící se organizací. Když to budeme všichni umět, dostáváme tím do výbavy velikou konkurenční výhodu :-). Jdeme do toho!

Další eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024