logo

Vnitřní svět vítězů

Body: 2, Hodnocení: 100 %

12.01.2021

Vnitřní svět vítězů

Marian Jelínek


Proč jsem zvolil tuto knihu?


Před pár měsíci jsem se začal věnovat motivaci. Chci umět motivovat jednotlivce i tým, ale pokud s tím chci začít, tak musím být motivovaný já sám. Proto jsem zvolil knihu Vnitřní svět vítězů, která je o tom, jak pracovat s vnitřním prostředím. 


Co jsem se chtěl dozvědět:


·      Jak funguje růstové nastavení mysli a jak ho dosáhnout?

·      Co ovlivňuje výkon jedince?

·      Co s výkonem udělá stav flow?

·      Jak pracovat s emoční inteligencí?

·      Jak vizualizovat?


Růstové VERSUS fixní nastavení mysli

 

V obecné rovině Carol Dwecková rozlišuje dva základní druhy nastavení mysli, a to fixní a růstové. Autorka zkoumala, jak tyto dva typy myšlení ovlivňují výkonnost olympijských atletů, špičkových hudebníků i běžných byznysmenů. Naprosto jednoznačně a nekompromisně uvádí, že s růstovým nastavením myšlením dosáhneme vyššího výkonu prakticky ve všem.


„Bylo by chybou předpokládat, že je talent jediným vysvětlením mimořádných výkonů.“


Co je tou rozhodující determinantou ovlivňující výkon, respektive jeho hodnotu?


•       je to naše nastavení mysli tím, co rozhoduje, zdali bude, či nebude daný jedinec v dané roli úspěšný

•       rozlišují dva základní druhy nastavení mysli, a to fixní a růstové

•       lidé s růstovým myšlením napínají síly, berou na sebe rizika, přijímají kritiku a pracují s dlouhodobým hlediskem, nezůstávají na místě

•       lidé s fixním myšlením stagnují, či zaznamenávají pokles výkonnosti, zaobírají se věcmi, které nemohou ovlivnit


Fixní nastavení mysli


•       zabýváme se věcmi, které nemůžeme ovlivnit, čímž ztrácíme čas a energii v oblasti, ve které se nemohou zlepšit

•       jsou to ti, kteří po porážce řeší rozhodčího, špatný led v hokeji či počasí v tenise nebo golfu, jejich reakce po porážce je entropická

•       jak podporujeme fixní nastavení mysli? Když například chválíme děti: „Ty jsi tak šikovný!“ „V tom basketu jsi tak dobrý!“

 

Růstové nastavení mysli


•       jedinci, kteří kultivují své vnitřní prostředí efektivnějším směrem, což je v tomto případě správná reakce na impulsy (např. měl jsem hrát delší údery, neměl jsem se tím nechat vyvést z rovnováhy), reagují evolučně, tím se jedinec vyvíjí

•       zaobírají se věcmi, které nejen, že za to stojí a jejichž analýza je může posunout dál, ale hlavně se jedná o věci, které mají pod kontrolou a mohou je ovlivnit 

•       růstové myšlení je založené na pochvale úsilí, namísto přirozených dovedností: „můžeš být tak pyšný, jak si v těch závodech dřel!“ „Je vidět, že jsi poslechl trenéra a ty výskoky byly vynikající!“


Proto schopnost rozhodnout se, jak na určitou situaci zareagujeme, je zcela zásadní


•       vítězové se soustředí na to, co mohou ovlivnit

•       vítězové vědí, že ačkoli nemohou vždy ovlivnit, jak na zápas nebo situace dopadne, mohou ovlivnit svou reakci na výsledek

•       vítězové si moc dobře uvědomují, že každá překážka v sobě skrývá příležitost ke skvělému návratu na výsluní

•       talent nenahradí evoluční nastavení, kdežto evoluční nastavení dokáže do značné míry nahradit talent

 

ACH TY EMOCE…

 

Emoční inteligence lze vnímat jako schopnost zvládat emoce.


Daniel Goleman popsal 5 hlavních oblastí:


1.     Znalost vlastních emocí – sebeuvědomování, schopnost rozpoznávat, která emoce je aktuálně používána

2.     Zvládaní emocí – schopnost regulovat emoční prožívání tak, aby odpovídalo situaci

3.     Schopnost motivovat sám sebe – použití emocí pro cílenou snahu, sebeovládání v podobě odložení aktuálního uspokojení

4.     Vnímavost k emocím druhých – schopnost rozpoznávat cizí emoce a empatické cítění

5.     Umění mezilidských vztahů – sociální dovednosti


Tři základní dovednosti, ze kterých se emoční inteligence skládá:


1.     Vnímání

2.     Pochopení

3.     Regulace


Plusový emoční dozvuk – jedince to baví, zaujme a probudí se v něm touha či vášeň to dělat

Mínusový emoční dozvuk – člověka to přestane bavit nebo to v něm vzbudí dokonce strach či odpor


Rozdělujeme myšlenky na čtyři základní problémové okruhy, které nás brzdí v podání lepšího výkonu:


1.     Se sebevědomím – strachy, obavy, úzkosti

2.     Koncentrace, pozornost – neschopnost soustředit se

3.     S motivací – „dnes se mi moc nechce“, „proč bych to dělal“

4.     S ovládáním emocí – rozčilování se, vztekáníSelfhandicapping je vědomé snižování šancí na úspěch upozorňováním na překážky, nebo dokonce budování vlastních překážek, které mohou sloužit jako alibi pro případný neúspěch.


Stav flow

 

Zóna o pohlcení okamžikem, zapomenutí sám na sebe. Ve flow je vědomá mysl paradoxně na druhé koleji.


„V tomto stavu jsi sebevědomý, uvolněný, odhodlaný. Vše plyne přirozeně.“ Tak jej popisují mnozí sportovci.


Například fenomenální tenista Roger Federer stav flow popisuje následovně:


„Naplno se sžijete s míči, povrchem, fanoušky. Najednou je všechno krystalicky jasné. Pak stačí dostat se do vedení a získáte pocit, že vás nemůže nic zastavit.“ A dodává: „Míčky soupeře k vám najednou lítají jako ve zpomaleném záběru a vy je naopak na druhou stranu kurtu pálíte ohromující rychlostí. Nic lepšího sportovec nemůže zažít“

 

FLOW


·      4x vyšší míra kreativity

·      4,5x efektivnější učení

·      5x větší výkon

·      10x větší zapojení

·      O 31% vyšší produktivita

·      O 28% menší chybovost


Myšlení vítězů


Vítěz se projevuje schopností vyhrát, i když vše nejde podle plánu.


•       Po porážce říkáme: „Smutníme jen do půlnoci, ráno přijdeme na trénink opět v plné síle a s novým odhodláním.“

•       Po vítězství říkáme: „Radujme se do půlnoci a zítra opět plně koncentrovaní do další práce!“

•       Skutečný vítěz prostě chápe, že mnohem důležitější než to, co už umí, je to, co se ještě může naučit a co ho může posouvat dál, nezáleží na tom, jak například v současnosti vynikáme


Úspěch/dobrý výkon hodnotíme s pokorou, ale zároveň si uvědomujeme, že být ještě lepší, že to vždy můře být lepší!


„Skuteční vítězové nikdy nikoho neobviňují. I po prohře se zvednou a začnou pracovat na dalších výzvách!“

 

VIZUALIZACE

 

Vizualizační cvičení jsou životně důležitá, protože podporují víru v sebe sama, posilují sebejistotu a sebedůvěru, a díky tomu vedou k lepšímu výkonu i větším úspěchům.

 

Jakmile je člověk správně nastavený, začne si v duchu přehrávat film. Přehrávání, vizualizace, může z hlediska zapojení aktéra do „filmu“ probíhat třemi způsoby:


1.     Vizualizuji si danou věc, pohyb, činnost na pomyslném plátně ve své mysli, jako bych seděl v kině a viděl někoho konkrétního, jak provádí daný pohyb. Může se sice jednat o někoho anonymního, ale lepší je, když se jedná o konkrétního sportovce, který je 

v dané pohybové dovednosti vzorem pro toho, kdo vizualizuje.

2.     Další možnost je představovat si na pomyslném plátně sám sebe, jak daný pohyb provádím v dokonalém provedení, které má vést k cíli, který požaduji.


3.     Nejedná se o vizualizaci formou „někoho“ vidím na pomyslném plátně, ale že si obrazně řečeno do dané osoby vlezu a sám daný pohyb v mysli provádím s výsledkem, který chci, aby nastal.


Je důležité si vizualizovat ve správně nastaveném vnitřním prostředí, které této technice přinese největší efekt.TEORIE DO PRAXE


Růstové nastavení mysli


Po prohře ve sportu, PC hře nebo nepovedeném dialogu či schůzce jsem se snažil myslet evolučně. Neházel jsem vinu na ostatní, hledal jsem ji nejdříve u sebe. Ne vždy se mi to podařilo, ale určitě mi to pomohlo se z chyby poučit a vyrovnat. 


Vizualizace


Vyzkoušel jsem metodu VIZUALIZACE č. 2. Ráno ihned po probuzení jsem zůstal v posteli o něco déle, zavřel jsem oči a vizualizoval jsem si následující den, jak bych chtěl, aby den probíhal, čeho bych chtěl dosáhnout.


Pomohlo mi to v tom, že jsem si vědomě naplánoval můj den a věděl, jak postupovat v konkrétních situací a hlavně, co mě čeká chronologicky, a tak se i nastavit na určité situace, které mě mohou potkat.


Od té doby bych si chtěl svůj den vizualizovat každý den a postupně přejít na vizualizace různých situací“výkonů.

Kniha: Vnitřní svět vítězů, Autor: Marian JelínekHodnocení (100 %%):

Nový komentář:Komentáře (0):Další eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

16.09.2021

Kategorie: Podnikání

Body: 0

15.09.2021